Praca dydaktyczna:

Zajęcia prowadzone w Instytucie Pedagogiki KUL Jana Pawła II (w formie studiów stacjonarnych oraz e-learningu):

 • Andragogiki (2008/2009)
 • Pedagogika pracy (2008/2009)
 • Pedagogika rodziny (2009/2010)
 • Fenomenologiczno-hermeneutyczna perspektywa badań nad rodziną (od 2009 r.)
 • Diagnostyka sytuacji rodzinnej (od 2009 r.)
 • Problematyka i obszaru badań pedagogiki rodziny (od. 2009 r.)
 • Poradnictwo rodzinne wobec problemów adolescencji (od. 2010 r.)
 • Współczesne kierunki pedagogiczne (od 2010 r.)
 • Aksjologiczne problemy edukacji (od 2012 r.)
 • Metodologia badań pedagogicznych (od 2012 r.)
 • Pedagogika chrześcijańska (od 2012 r.)
 • Koncepcje, modele, praktyki i teorie pedagogiczne (od 2012 r.)
 • Koncepcje, modele i teorie pedagogiczne (od 2012 r.)
 • Pedagogika ogólna (od 2012 r.)
 • Badania jakościowe (od 2012 r.)

 

Artykuły (w publikacjach recenzowanych):

 1. M. Jeziorański, Wiara podstawą życia chrześcijańskiego, w: Wychowanie ku wartościom w świetle nauczania Jana Pawła II. Elementy teorii i praktyki, red. K. Chałas, t. III, Lublin – Kielce: Jedność 2006, s. 286-293.
 2. M. Jeziorański, Służba Bogu i człowiekowi wyrazem miłości, w: Wychowanie ku wartościom w świetle nauczania Jana Pawła II. Elementy teorii i praktyki, red. K. Chałas, t. III, Lublin – Kielce: Jedność 2006, s. 302-312.
 3. M. Andrzejuk, M. Jeziorański, Nadzieja przyszłością ludzkości, w: Wychowanie ku wartościom w świetle nauczania Jana Pawła II. Elementy teorii i praktyki, red. K. Chałas, t. III, Lublin – Kielce: Jedność 2006, s. 326-332.
 4. M. Jeziorański, Doświadczenie ciszy w życiu małżeńskim kobiet, w: Kobieta w rodzinie. Aktualna rzeczywistość i nadzieje, red. T. Sakowicz, K. Gąsior, t. III, Kielce: „Kaligraf” 2010, s. 323-335.
 5. M. Jeziorański, Pomoc duszpasterska rodzicom oczekującym urodzin dziecka niepełnosprawnego, w: Edukacja i społeczeństwo – wybrane zagadnienia, red. G. Chojnicki, Z. Iwański, Płock: Wydawnictwo Naukowe NOVUM 2011, s. 169-211.
 6. M. Jeziorański, Alienacja młodych w subkulturach, w: Nauczyciel wobec problemów globalnego nastolatka, red. K. Stępień, Lublin: Fundacja Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej 2011, s. 283-299.

 

Udział w konferencjach naukowych:

·        Międzynarodowa Konferencja Naukowa, pt. „Media w wychowaniu chrześcijańskim”, KUL Jana Pawła II, Instytut Pedagogiki, 19.11.2008 r.

·        Sympozjum pt. „Naturalne planowanie rodziny – szansa rozwoju człowieka czy moralny balast przeszłości?”, KUL Jana Pawła II, Instytut Nauk o Rodzinie, 9.12.2008 r.

·        Międzynarodowa Konferencja pt. „Kobieta w rodzinie – nadzieje i zagrożenia” organizowanej w ramach VII Świętokrzyskich Dni Profilaktyki; Kielce 13-14. 05. 2009 r.

·        Konferencja Naukowa oraz I Międzynarodowy Kongres Młodych pt. „Jan Paweł II z Młodymi”, Kielce, 6-9.06.2009 r.

·        Forum Moraltheologie Mitteleuropa „Sexualisierung der Medien und die Folgen: Antworten aus psychologischem und moraltheologischem Blickwinkel“; Mödling bei Wien, 24-27. 08. 2009 r.

 

Współorganizacja konferencji:

·        Konferencja pt. Pedagogiczna wielowymiarowość rozwoju. Jednostka – przestrzeń społeczna – instytucja; Lublin 4-7.04.2011r. Organizator: Instytut Pedagogiki KUL.

 

Inne:

·        przynależność do Zespołu Pedagogiki Chrześcijańskiej Komitetu Nauk Pedagogicznych przy PAN.

Autor: Marek Jeziorański
Ostatnia aktualizacja: 19.12.2017, godz. 19:39 - Marek Jeziorański