m-wodka_fotoDoktor nauk społecznych w zakresie socjologii (2015),

magister teologii (2008).

 

Zatrudniony w Instytucie Nauk Socjologicznych od 2015 r. Ukończył jednolite studia magisterskie na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie (2002-2008), studia podyplomowe na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW (2008-2010) oraz studia doktoranckie na Wydziale Nauk Społecznych KUL (2011-2015). W roku 2014 odbył półroczny staż naukowo-badawczy u prof. Markusa Vogta na Uniwersytecie Ludwika Maksymiliana w Monachium (Niemcy). Doktoryzował się na podstawie rozprawy Franciszka Janusza Mazurka koncepcja katolickiej nauki społecznej przygotowanej na seminarium naukowym z katolickiej nauki społecznej i socjologii gospodarki pod kierunkiem ks. prof. Stanisława Fela (recenzenci: ks. prof. Henryk Skorowski, prof. Wioletta Szymczak). W latach 2018-2020 prowadzi badania w Wielkiej Brytanii (Oxford, Londyn, Swindon).

 

M. Wódka prowadzi badania z zakresu katolickiej nauki społecznej oraz etyki gospodarki. Zajmuje się kapitałem ludzkim, kapitałem społecznym oraz jedną z najnowszych kategorii w socjologii – kapitałem moralnym, badając społeczne i gospodarcze jego znaczenie.

 

M. Wódka jest współautorem książki Aksjologiczne podstawy ładu społeczno-gospodarczego (2019), autorem książki Między "moralnością kamieni" a prawami człowieka (2015) oraz artykułów naukowych, m.in.: Social and Economic Significance of Moral Capital, [w:] Annales. Ethics in Economic Life (2017); Kategoria "moral capital" w etyce społeczno-gospodarczej, [w:] Annales. Etyka w życiu gospodarczym (2016); Aksjologiczne podstawy ładu politycznego w dobie globalizacji, [w:] Polityka społeczna wobec „rzeczy nowych”, J. Mazur (red.), Kraków 2016; Determinanty zaufania Polaków do Kościoła katolickiego, [w:] Drohiczyński Przegląd Naukowy (2014); Warstwa ideowo-filozoficzna „Roczników Nauk Społecznych”, [w:] Roczniki Nauk Społecznych KUL (2012).

DOROBEK NAUKOWY NA E-KUL

 

Autor: Tomasz Peciakowski
Ostatnia aktualizacja: 07.10.2019, godz. 21:17 - Marek Wódka