Ks. Paweł Tambor, ur. 1976, kapłan diecezji kieleckiej, doktor filozofii, magister teologii, zajmujący się filozofią i metodologią fizyki, w szczególności kosmologii. Od 2009 roku wykładowca m.in. logiki, ogólnej metodologii nauk i filozofii przyrody w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach. Od 11 listopada 2013 r. pełni funkcję rektora tegoż Seminarium. Prowadzi też zajęcia ze statystyki na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Członek Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych w Krakowie w grupie badawczej „Filozofia fizyki i kosmologii”.  Członek Polskiego Towarzystwa Logiki i Filozofii Nauki. Publikuje na łamach czasopism naukowych m.in.: „Roczników Filozoficznych”, „Zagadnień Naukoznawstwa”, „Ethosu”, „Zagadnień Filozoficznych w Nauce”, „Filozofii i Nauki”, koncentrując się na zagadnieniach filozofii nauk przyrodniczych, a w szczególności na modelowaniu i typach wyjaśniania we współczesnej kosmologii. 

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 06.10.2017, godz. 12:30 - Ireneusz Ledwoń