Borto Paweł, ur. 1969 r. w Busku-Zdroju, adiunkt Katedry Chrystologii i Eklezjologii Fundamentalnej KUL, dr teologii fundamentalnej. W latach 1988-1991 podjął studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach, a od 1992 r. kontynuował je na Papieskim Uniwersytecie na Lateranie. Święcenia kapłańskie przyjął w r. 1995 w diecezji kieleckiej. W latach 1996-1998 pracował jako wikariusz w parafii katedralnej Wniebowzięcia NMP w Kielcach. W 1998 r. podjął studia specjalistyczne w KUL z teologii fundamentalnej i ukończył je w roku 2003 obroną pracy doktorskiej napisanej pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Mariana Ruseckiego. W latach 2003-2008 był redaktorem prowadzącym „Niedzielę Kielecką” – dodatek diecezjalny do ogólnopolskiego wydania tygodnika „Niedziela”. Od 2003 prowadzi wykłady w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach. Od roku 2009 zatrudniony w Instytucie Teologii Fundamentalnej KUL.

Głównym przedmiotem jego badań naukowych są zagadnienia związane z teologią Tradycji i Objawienia, choć w swych publikacjach podejmuje również kwestie dotyczące chrystologii i eklezjologii fundamentalnej.

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 06.10.2017, godz. 12:27 - Ireneusz Ledwoń