ks. dr Stanisław Jóźwiak – adiunktks._dr_s._jwiak_400_01Życiorys naukowy

Urodzony 27 maja 1967 r. W 1987 r. w ramach formacji przygotowującej do kapłaństwa rozpoczął 6-letnie studia magisterskie filozoficzno-teologiczne na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. W 1993 r. obronił pracę magisterską napisaną pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Józefa Majki pt. Dzieło Matki Teresy z Kalkuty. W maju 1993 r. przyjął święcenia kapłańskie stając się kapłanem Archidiecezji Wrocławskiej. W latach 1993- 98 pracował jako wikariusz w parafii p.w. Podwyższenia Krzyża św. w Strzelinie. W 1998 r. został skierowany na studia specjalistyczne z prawa kanonicznego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. W 2002 r. obronił pracę magistersko-licencjacką napisaną pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Antoniego Dębińskiego pt. Problematyka prawna w De civitate Dei sw. Augustyna. Podjęte następnie studia doktoranckie uwieńczył w listopadzie 2003 r. obroną pracy doktorskiej napisanej pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Antoniego Dębińskiego pt. Państwo i Kościół w pismach św. Augustyna. Od października 2003 r. asystent a od 2005 r. adiunkt w Katedrze Prawa Rzymskiego.


Zajęcia  dydaktyczne
•wykład z prawa rzymskiego
•ćwiczenia z prawa rzymskiego
•seminarium magisterskie z prawa rzymskiego


Wykaz publikacji


Monografie

 

Państwo i Kościół w pismach św. Augustyna, wyd. KUL, Lublin 2004

 

Redakcja

 

 (współredakcja), Księga jubileuszowa z okazji 90-lecia Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. A. Dębiński, M. Ganczar, S. Jóźwiak, A. Kawałko, M. Kruszewska-Gagoś, H. Witczak, wyd. KUL, Lublin 2008.

 


Artykuły


1. Sekcja Nauk Ogólnych o Prawie. Katedra Prawa Rzymskiego, Przegląd Uniwersytecki 3/89(2004), s.10-11.
2. Współczesna romanistyka prawnicza w Polsce. Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Katedr i Zakładów Prawa Rzymskiego, Kazimierz Dolny nad Wisłą, 9-12.05.2004 r., Przegląd Uniwersytecki 5/91(2004), s. 28-29.
3. Audientia episcopalis w działalności św. Augustyna, w: Współczesna romanistyka prawnicza w Polsce, red. Antoni Dębiński, Monika Wójcik, Lublin 2004, s. 143-152.

4. Prawo wstawiennictwa biskupa w obronie osób sądzonych i jego zastosowanie według św. Augustyna, Kościelne prawo procesowe. Prawo rodzinne. Materiały i studia t.4, Lublin 2007, s. 229-246.

5. Uwagi św. Augustyna o małżeństwie i rodzinie rzymskiej, w: Wokół problematyki małżeństwa w prawie rzymskim, red. A. Dębiński, M. Wójcik, wyd. KUL, Lublin 2007, s. 135-154.

6. Józef Rybczyk (1912-1983), w: Profesorowie Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. A. Dębiński, W. Sz. Staszewski, M. Wójcik, wyd. KUL, Lublin 2008.

7. Leszek Winowski (1910-1979), w: Profesorowie Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. A. Dębiński, W. Sz. Staszewski, M. Wójcik, wyd. KUL, Lublin 2008.

 

 


 

Autor: Dorota Ciuła
Ostatnia aktualizacja: 22.10.2008, godz. 22:04 - Stanisław Jóźwiak