Ks. dr Zdzisław Jancewicz 

zj

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Życiorys naukowy:

       Urodził się 2 stycznia 1969 roku w Bielsku Podlaskim. W 1988 roku rozpoczął studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Drohiczynie, które ukończył w 1994 roku, uzyskując tytuł magistra teologii na Wydziale Teologii w KUL. W tym samym roku otrzymał święcenia prezbiteratu, a następnie rozpoczął pracę jako wikariusz parafialny.

      W 1999 roku został skierowany na studia magistersko – licencjackie z zakresu prawa kanonicznego, a rok później podjął studia z zakresu prawa, na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji w KUL. Tytuł licencjata z prawa kanonicznego uzyskał w 2002 roku, na podstawie pracy Przymiot nierozerwalności małżeństwa w prawie Kościoła katolickiego, napisanej pod kierunkiem Ks. Prof. dra hab. Andrzeja Dzięgi, a dwa lata później uzyskał tytuł magistra prawa, na podstawie pracy Oświadczenia osób jako konstytutywny element zawarcia małżeństwa, której promotorem był Prof. dr hab. Henryk Cioch, a następnie rozpoczął studia doktoranckie.

     Od 1 października 2002 roku jest wykładowcą w WSD w Drohiczynie oraz Obrońcą węzła i Rzecznikiem Sprawiedliwości w Sądzie Biskupim w Drohiczynie.

      26 czerwca 2007 roku otrzymał tytuł doktora nauk prawnych w zakresie prawa cywilnego, na podstawie rozprawy Instytucja unieważnienia małżeństwa w prawie polskim, napisanej pod kierunkiem Ks. Bpa prof. dra hab. Andrzeja Dzięgi, której recenzentami byli: Prof. dr hab. Tadeusz Smyczyński i Prof dr hab. Henryk Cioch.

     1 października 2007 roku, podjął pracę naukowo – dydaktyczną na stanowisku asystenta w Katedrze Kościelnego Prawa Karnego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Od 15 lutego 2008 roku kontynuował pracę na stanowisku adiunkta.

      W roku akademickim 2008/2009 był zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Prywatnego na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Gospodarce KUL w Stalowej Woli.

      Od 1 października 2009 roku do 30 września 2017 roku był zatrudniony na stanowisku adiunkta, a obecnie, od 1 października 2017 roku, jest zatrudniony na stanowisku asystenta w Katedrze Prawa Rodzinnego i Praw Rodziny na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.


 

Prowadzone zajęcia:

 

      Rok akademicki: 2007/2008

 

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL:

       - Instytut Prawa Kanonicznego:

         ·      Psychologia sądowa – konwersatorium

       - Instytut Administracji:

         ·      Katolicka Nauka Społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II – wykład

Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli:

       - Instytut Prawa:

         ·      Historia Ustroju Państw – wykład

         ·      Prawo cywilne: część ogólna i rzeczowa – wykład

         ·      Prawo cywilne: prawo zobowiązań – wykład

         ·      Prawo rodzinne – wykład

         ·      Proseminarium – proseminarium

Wydział Teologii KUL:

       - Instytut Nauk o Rodzinie:

         ·      Prawo rodzinne – wykład

         ·      Prawo rodzinne – proseminarium

         ·      Prawo rodzinne – seminarium

 

      Rok akademicki 2008/2009

 

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL:

       - Instytut Prawa Kanonicznego:

       ·      Psychologia sądowa – konwersatorium

       - Instytut Administracji:

       ·      Katolicka Nauka Społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II – wykład

Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce KUL w Stalowej Woli:

       - Instytut Prawa:

       ·      Historia Ustroju Państw – wykład

       ·      Prawo cywilne: prawo zobowiązań – wykład

       ·      Proseminarium – proseminarium

Wydział Teologii KUL:

       - Instytut Nauk o Rodzinie:

       ·      Prawo rodzinne – wykład

       ·      Prawo rodzinne – proseminarium

       ·      Prawo rodzinne – seminarium

 

      Rok akademicki 2009/2010

 

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL:

       - Instytut Prawa:

       ·      Prawo rodzinne – ćwiczenia

       - Instytut Prawa Kanonicznego:

       ·      Psychologia sądowa – konwersatorium

       ·      Ćwiczenia sądowe – ćwiczenia

       ·      Proces zwyczajny – ćwiczenia

       Wydział Teologii KUL:

       - Instytut Nauk o Rodzinie:

       ·      Prawo rodzinne i opiekuńcze w Polsce. Wybrane zagadnienia z prawa

              administracyjnego i karnego – wykład

       ·      Prawo rodzinne – seminarium

      

       Rok akademicki 2010/2011

 

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL:

       - Instytut Prawa:

       ·      Rodzina w kulturze prawnej Europy - wykład

       ·      Prawo rodzinne - ćwiczenia

       - Instytut Prawa Kanonicznego:

       ·      Psychologia sądowa - konwersatorium

       - Instytut Administracji:

       ·      Zadania samorządu terytorialnego wobec rodziny - wykład

       ·      Zadania samorządu terytorialnego wobec rodziny - ćwiczenia

Wydział Teologii KUL:

       - Instytut Nauk o Rodzinie:

       ·      Prawo rodzinne i opiekuńcze w Polsce. Wybrane zagadnienia z prawa

              administracyjnego i karnego – wykład

       ·      Prawo rodzinne – seminarium

      

        Rok akademicki 2011/2012

 

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL:

       - Instytut Prawa:

       ·      Rodzina w kulturze prawnej Europy - wykład

       - Instytut Prawa Kanonicznego:

       ·      Psychologia sądowa - konwersatorium

       - Instytut Administracji:

       ·      Zadania samorządu terytorialnego wobec rodziny - wykład

       ·      Zadania samorządu terytorialnego wobec rodziny - ćwiczenia

Wydział Teologii KUL:

       - Instytut Nauk o Rodzinie:

       ·      Prawo rodzinne i opiekuńcze w Polsce. Wybrane zagadnienia z prawa

              administracyjnego i karnego – wykład

       ·      Prawo rodzinne – seminarium

 

        Rok akademicki 2012/2013

 

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL:

       - Instytut Prawa:

       ·      Rodzina w kulturze prawnej Europy - wykład

       - Instytut Administracji:

       ·      Zadania samorządu terytorialnego wobec rodziny - wykład

Wydział Teologii KUL:

       - Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej:

       ·      Prawo rodzinne i opiekuńcze w Polsce. Wybrane zagadnienia z prawa

              administracyjnego i  karnego - wykład

       ·      Prawo rodzinne – seminarium 

       ·      Prawo rodzinne i opiekuńcze - wykład

       ·      Prawo rodzinne i opiekuńcze - ćwiczenia

 

        Rok akademicki 2013/2014

 

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL:

       - Instytut Prawa:

       ·      Rodzina w kulturze prawnej Europy - wykład

       ·      Klinika prawa - sekcja cywilna - konwersatorium

       - Instytut Administracji:

       ·      Zadania samorządu terytorialnego wobec rodziny - wykład

       ·      Zadania samorządu terytorialnego wobec rodziny - ćwiczenia

Wydział Teologii KUL:

       - Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej:

       ·      Prawo rodzinne i opiekuńcze w Polsce. Wybrane zagadnienia z prawa

              administracyjnego i  karnego - wykład

       ·      Prawo rodzinne i opiekuńcze - wykład

 

 

        Rok akademicki 2014/2015

 

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL:

       - Instytut Prawa:

 • Klinika prawa - sekcja rodzinna - laboratorium
 • Klinika prawa - sekcja cywilne - laboratorium
 • Kompetencje sądu rodzinnego w sprawach nieletnich - wykład
 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach rodzinnych - konwersatorium
 • Prawo bioetyczne - konwersatorium
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze - wykład
 • Prawo rodzinne - seminarium

       - Instytut Administracji:

 • Zadania samorządu terytorialnego wobec rodziny - wykład   

Wydział Teologii KUL

       - Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej:

 •  Prawo rodzinne i opiekuńcze w Polsce. Wybrane zagadnienia z prawa administracyjnego i karnego - wykład      
 • Ochrona praw rodziny - konwersatorium
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze - wykład

 

       Rok akademicki 2015/2016

 

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL:

       - Instytut Prawa:

 • Klinika prawa - sekcja rodzinna - laboratorium
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze - ćwiczenia
 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach rodzinnych - konwersatorium
 • Prawo bioetyczne - konwersatorium
 • Kompetencje sądu rodzinnego w sprawach nieletnich - wykład
 • Laboratorium akt sądowych w sprawach rodzinnych - konwersatorium
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze - wykład
 • Prawo rodzinne - seminarium      

       - Instytut Administracji:

 • Zadania samorządu terytorialnego wobec rodziny - wykład

Wydział Teologii KUL:

 • Prawo rodzinne i opiekuńcze - wykład

Wydział Nauk Społecznych KUL:

 • Wybrane zagadnienia z prawa rodzinnego - konwersatorium
 • Wybrane zagadnienia z prawa opiekuńczego - konwersatorium

 

       Rok akademicki 2016/2017

 

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL:

       - Instytut Prawa:

 • Klinika prawa - sekcja rodzinna - laboratorium
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze - ćwiczenia
 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach rodzinnych - konwersatorium
 • Prawo bioetyczne - konwersatorium
 • Sądowa ochrona rodziny - wykład
 • Laboratorium akt sądowych w sprawach rodzinnych - konwersatorium
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze - wykład
 • Prawo rodzinne - seminarium     

       - Instytut Administracji:

 • Zadania samorządu terytorialnego wobec rodziny - wykład

Wydział Teologii KUL:

 • Prawo rodzinne i opiekuńcze - wykład

      

       Rok akademicki 2017/2018

 

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL:

       - Instytut Prawa:

 • Klinika prawa - sekcja rodzinna - laboratorium
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze - ćwiczenia
 • Rodzina w kulturze prawnej Europy - wykład
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze - wykład 
 • Sądowa ochrona rodziny - wykład
 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach rodzinnych - konwersatorium
 • Prawo bioetyczne - konwersatorium 
 • Proseminarium 

       - Instytut Administracji 

 • Zadania samorządu terytorialnego wobec rodziny       

Wydział Teologii KUL:

       - Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej

 • Prawo rodzinne i opiekuńcze - wykład

 

       Rok akademicki 2018/2019

 

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL:

       - Instytut Prawa:

 • Klinika prawa - sekcja rodzinna - laboratorium
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze - ćwiczenia
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze - wykład
 • Rodzina  kulturze prawnej Europy - wykład
 • Sądowa ochrona rodziny - wykład
 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach rodzinnych - konwersatorium
 • Prawo bioetyczne - konwersatorium  

       - Instytut Administracji:

 • Zadania samorządu terytorialnego wobec rodziny - wykład      

 

Wydział Teologii KUL:

       - Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej

 • Prawo rodzinne i opiekuńcze - wykład     
 • Prawo rodzinne - wykład

 


 Monografia:

1. Instytucja unieważnienia małżeństwa w prawie polskim, Stalowa Wola 2008, ss. 291, ISBN 978-83-61307-68-6;

 

Współautorstwo:

1. T. Guz, J. Głuchowski, M. R. Pałubska (red.), Prawo polskie. Próba syntezy, Warszawa 2009: Zawarcie małżeństwa; Okoliczności wyłączające zawarcie małżeństwa; Separacja, unieważnienie małżeństwa, ustanie małżeństwa, rozwód; Kwestie dotyczące pochodzenia dziecka, s. 561-575, ISBN 978-83-255-0526-4;

 

Współredakcja:

1. Rodzina w Prawie, red. A. Dzięga, Z. Jancewicz, P. Telusiewicz, Stalowa Wola 2009, ss. 214, ISBN 978-83-61307-76-1;

2. Kościelne prawo procesowe. Prawo rodzinne. Materiały i studia. T. 5, red. A. Dzięga, M. Greszata-Telusiewicz, Z. Jancewicz, P. Telusiewicz, Lublin 2010, ISBN 978-83-257-0215-1;

 

Artykuły:

1. Przestępstwo z artykułu 206 k.k. na tle wybranych zagadnień związanych z małżeństwem bigamicznym, w: Kościelne Prawo Procesowe. Prawo Rodzinne. Materiały i Studia, red. A. Dzięga, M. Greszata, P. Telusiewicz, Lublin 2007, t. IV, s. 61-81, ISBN 978-83-7300-791-8;

2. Unieważnienie małżeństwa a alimentacja między małżonkami, w: Kościelne Prawo Procesowe. Prawo Rodzinne. Materiały i Studia, t. 4, red. A. Dzięga, M. Greszata, P. Telusiewicz, Lublin 2007, s. 83-95, ISBN 978-83-7300-791-8;

3. Formalno – prawne źródła obowiązku alimentacyjnego, w: Rodzina w Prawie, pod. red. P. Telusiewicza, Sandomierz 2007, s. 73-89;

4. Prawna ochrona czci jako dobra osobistego, w: W trosce o wartości, pod red. D. Frydrycha, M. Łaziuka, S. Mazura, Drohiczyn 2007, s. 49-59, ISBN 978-83-60239-25-4;

5. „Braki” pełnomocnictwa do zawarcia małżeństwa jako podstawa do unieważnienia małżeństwa, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” 1/2008, nr 2, s. 21-32, ISSN 1898-2166;

6. Ks. Bp Czesław Falkowski (1887-1969), w: Profesorowie Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. A. Dębiński, W. Sz. Staszewski, M. Wójcik, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, s. 123-128, ISBN 978-83-7363-711-5;

7. Projektowane zmiany w zakresie władzy rodzicielskiej na podstawie art. 95 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w: W trosce o godność człowieka, red. S. Mazur i T. Syczewski, Drohiczyn 2008, s. 53-61, ISBN 978-83-60239-40-7;

8. Obowiązek alimentacyjny rodziców względem studenta, w: Rodzina w Prawie, pod red. A. Dzięgi, Z. Jancewicza i P.Telusiewicza, Stalowa Wola 2009, s. 53-72, ISBN 978-83-61307-76-1;

9. Wykonywanie władzy rodzicielskiej przez rodziców pozostających poza granicami RP, w: Prawnorodzinne i społeczne konsekwencje migracji zarobkowej. Wybrane zagadnienia, red. S. L. Stadniczeńko, M. Gołowkin-Hudała i A. Wilk, Opole 2009, s. 31-37, ISBN 978-83-916650-3-9;

10. Kierunki zmian w przepisach o obowiązku alimentacyjnym, [w:] Prawo rodzinne w dobie przemian, red. P. Kasprzyk i P. Wiśniewski, Lublin 2009, s. 187-198, ISBN 978-83-7306-453-9, ISBN 978-83-7363-882-2.

11. Nowelizacja przepisów regulujących nazwisko dziecka w świetle ustawy z dnia 6 listopada 2008 r., w: Kościelne prawo procesowe. Prawo rodzinne. Materiały i studia. T. 5, red. A. Dzięga, M. Greszata-Telusiewicz, Z. Jancewicz, P. Telusiewicz, Lublin 2010, s. 41-56, ISBN 978-83-257-0215-1;

12. Rozstrzyganie o kontaktach rodziców z dzieckiem w wyroku rozwodowym, w: Kościelne prawo procesowe. Prawo rodzinne. Materiały i studia. T. 5, red. A. Dzięga, M. Greszata-Telusiewicz, Z. Jancewicz, P. Telusiewicz, Lublin 2010, s. 57-71, ISBN 978-83-257-0215-1;

13. Problem nierozerwalności małżeństwa w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, w: Ojcowie Kościoła w trosce o życie duchowe człowieka, red. J. Przeździecki, T. Syczewski, S. Mazur, Drohiczyn 2010, s. 57-68, seria: Biblioteka Drohiczyńska, t. II, ISBN 978-83-60239-55-1;

14. Kształtowanie postawy obywatelskiej katolików w nauczaniu biskupa Zygmunta Łozińskiego, w: Sługa Boży Biskup Zygmunt Łoziński. W trosce o Kościół i Ojczyznę, red. S. Mazur, T. Syczewski, Drohiczyn 2011, s. 97-108, seria: Biblioteka Drohiczyńska, t. VIII, ISBN 978-83-60239-95-7;

15. Wybrane aspekty zagadnienia in vitro, w: Prawne, administracyjne i etyczne aspekty wychowania w rodzinie, red. S. Bębas, E. Jasiuk, Radom 2011, t. II, s. 373-385, ISBN 978-83-62491-13-1;

16. Co jeszcze jest w stanie wymyślić człowiek?, Człowiek - Rodzina - Prawo 2012, nr 1, s. 4;

17. Płeć biologiczna a płeć społeczno-kulturowa, Człowiek - Rodzina - Prawo 2012, nr 2, s. 4;

18. Powołanie asystenta rodziny do pracy z rodziną, Człowiek - Rodzina - Prawo 2012, nr 3, s. 4;

19. W trosce o człowieka, rodzinę..., Człowiek - Rodzina - Prawo 2012, nr 4, s. 4;

20. Wykonywanie władzy rodzicielskiej - wyjazd lub pobyt małoletniego za granicą, Człowiek - Rodzina - Prawo 2012, nr 5, s. 2;

21. Sztuczna prokreacja i selekcja embrionów a prawo do poszanowania życie prywatnego i rodzinnego, Człowiek - Rodzina - Prawo 2012, nr 6, s. 4; 

22. Nowelizacja przepisów dotyczących prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, Człowiek - Rodzina - Prawo 2012, nr 7, s. 4; 

23. Geneza i trudności w przygotowaniu sprawy beatyfikacyjnej Męczenników Wschodu (komunizmu 1917-1989), w: Postępowanie beatyfikacyjne drogą męczeństwa, seria: Świętość kanonizowana 8, praca zbiorowa pod red. Sz. T. Praśkiewicza, Kraków 2012, s. 143-154;

24. Kontrowersje w rozumieniu pojęcia separacji?, Człowiek - Rodzina - Prawo 2012, nr 8, s. 2;

25. ONZ – nie dla „okien życia”!, Człowiek - Rodzina - Prawo 2012, nr 9, s. 2;

26. Władza rodzicielska a prawo rodziców do wychowania religijnego dzieci, w: Bezpieczeństwo człowieka a religia, red. Edward Jarmoch, Izabela Aldona Trzpil, Siedlce 2013, s. 371-382, PL ISSN 2083-4179;

27. Wpływ zmiany płci na możliwość zawarcie małżeństwa, w: Małżeństwo jako zawarty związek mężczyzny i kobiety, red. T. Rakoczy, Lublin 2014, s. 137-159, ISBN 83-7702-969-3;

28. Obowiązek wzajemnej pomocy małżonków z art. 23 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, "Roczniki Nauk Prawnych" 25 (2015), nr 4, s. 7-28, DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2015.25.4-1;

29. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 13 maja 2015 r., III CZP 19/15, "Roczniki Nauk Prawnych" 25 (2015), nr 4, s. 185-195, DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2015.25.4-10;

30. Zmiany w zakresie przepisów filiacyjnych wprowadzone na mocy ustawy o leczeniu niepłodności, „Roczniki Nauk Społecznych” 2018, t. 10(46), nr 2, s. 87-107, DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rns.2018.46.2-5;

31. Prymat rodziców w wychowaniu dziecka. Ujęcie ogólne, w: Pedagogika rodziny. Podejście systemowe., t. 3: Wychowanie do rodziny, red. M. Marczewski (red. naczelny), R. Gawrych, D. Opozda, T. Sakowicz, P. Skrzydlewski, Gdańsk 2018, Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku, s. 215-223, ISBN 978-83-918349-9-2;

 

Publikacje w języku obcym:

1. T. Guz, J. Głuchowski, M. R. Pałubska (eds.), A Synthesis of Polish Law, Part 1, Frankfurt am Main 2009: Entering into marriage; Impediment to marriage; Separation, marriage annulment, marriage dissolution, divorce; Issues of a child’s origin, s. 613-628, ISBN 978-3-631-59103-1;

2. What More Can Man Come up With?, "Człowiek - Rodzina - Prawo" 2012, nr 1, s. 5;

3. Sex vs. Gender, "Człowiek - Rodzina - Prawo" 2012, nr 2, s. 5;

4. Appointing a family assistant for family therapy, "Człowiek - Rodzina - Prawo" 2012, nr 3, s. 5;

5. Concern for man, family..., "Człowiek - Rodzina - Prawo" 2012, nr 4, s. 5;

6. The exercising of parental authority - a minor child's travel or stay abroad, "Człowiek - Rodzina - Prawo" 2012, nr 5, s. 3;

7. Artificial Procreation and Embryo Selection vs. the Right to the Respect for Private and Family Life, "Człowiek - Rodzina - Prawo" 2012, nr 6, s. 5;

8. Amendmends to the regulations regarding entitlement to attendance allowance, "Człowiek - Rodzina - Prawo" 2012, nr 7, s. 5;

9. Controversy around the institution of separation?, "Człowiek - Rodzina - Prawo" 2012, nr 8, s. 3;

10.  UN – “no” to “baby boxes”!, "Człowiek - Rodzina - Prawo" 2012, nr 9, s. 3;

11. Requirements for marriage in the legislation of selected countries in South America, "Przegląd Prawno-Ekonomiczny", nr 37 (4/2016) październik - listopad - grudzień 2016, s. 32-52, ISSN 1898-2166, Wydawca: Katolicki Uniwersytet Lubelski Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk i Gospodarce w Stalowej Woli;

 

Referaty i wystąpienia:

1. Formalno – prawne źródła obowiązku alimentacyjnego, referat wygłoszony na Konferencji Naukowej „Rodzina w prawie”, która odbyła się 7 grudnia 2006 roku w Stalowej Woli zorganizowanej przez Instytut Prawa na Wydziale Zamiejscowym Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli;

2. Obowiązek alimentacyjny rodziców względem studenta, referat wygłoszony w czasie Drugiej Konferencji Naukowej z cyklu „Rodzina w prawie”, która odbyła się 13 grudnia 2007 roku w Stalowej Woli zorganizowanej przez Instytut Prawa na Wydziale Zamiejscowym Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli;

3. Wykonywanie władzy rodzicielskiej przez rodziców przebywających poza granicami RP, referat wygłoszony na Konferencji Naukowej „Prawnorodzinne konsekwencje migracji zarobkowych po wejściu Polski do Unii Europejskiej”, która odbyła się 23-24 października 2008 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego w Opolu;

4. Kierunki zmian w przepisach o obowiązku alimentacyjnym, referat wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Prawo rodzinne w dobie przemian” która odbyła się 25 października 2008 roku na Wydziale Zamiejscowym Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie Lubelskim;

5. Pojęcie rodziny na gruncie wybranych ustaw, referat wygłoszony na Trzeciej Konferencji Naukowej z cyklu „Rodzina w Prawie”, która odbyła się 15 grudnia 2008 roku w Stalowej Woli, zorganizowanej przez Instytut Prawa na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Gospodarce KUL w Stalowej Woli;

6. Wokół rządowego projektu ustawy o „in vitro”, referat wygłoszony na Rejonowym Spotkaniu Duszpasterzy Rodzin i Doradczyń Diecezjalnych, które się odbyło w dniach 27-28 stycznia 2009 roku w Sandomierzu;

7. Udział w dyskusji panelowej autorów A Syntesis of Polish Law: Synteza prawa: finał czy początek?, na Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Państwo polskie a jego bezpieczeństwo międzynarodowe – dawniej i dziś oraz akt promocji A Synthesis of Polish Law, która odbyła się 7-8 marca 2009 roku na Wydziale Zamiejscowym Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie Lubelskim;

8. Cywilno-prawne skutki wybranych umów w działalności parafii katolickiej, referat wygłoszony na spotkaniu Rady Prawnej Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się 24 września 2009 roku, w Sekretariacie KEP w Warszawie;

9. Wybrane aspekty zagadnienia in vitro, referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. Prawne, administracyjne i etyczne aspekty wychowania w rodzinie, która odbyła się w Radomiu w dniu 17 marca 2011 roku zorganizowana przez Wydział Nauk Humanistycznych i Wydział Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu;

10. Regulacja kontaktów rodziców z dzieckiem w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, referat wygłoszony na Międzynarodowej Studenckiej Konferencji Naukowej nt. Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości, która odbyła się w Stalowej Woli w dniach 18-19 kwietnia 2011 roku zorganizowana przez Stalowowolskie Koło Naukowe Studentów Prawa "Viribus Unitis" Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Gospodarce KUL w Stalowej Woli  - referat wygłoszono 19 kwietnia 2011 roku;

11. Polityka rodzinna w ustawodawstwie Unii Europejskiej - szanse i zagrożenia dla rodziny, referat wygłoszony na Międzynarodowym Sympozjum Naukowym nt. Polityka rodzinna w Unii Europejskiej, które odbyło się w Lublinie w dniu 23 maja 2011 roku zorganizowanym przez Katedrę Życia Społecznego Rodziny KUL;

12. Trudności w przygotowaniu sprawy beatyfikacyjnej męczenników reżimu komunistycznego z lat 1917-1989, referat wygłoszony na V Ogólnopolskim Kursie dla Postulatorów i ich Współpracowników w sprawach kanonizacyjnych nt. Postępowanie beatyfikacyjne na drodze męczeństwa, który odbył się w Krakowie w dniach 8-9 listopada 2011 roku zorganizowany pod patronatem Ks. Kard. Stanisława Dziwisza, Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego przez Referat ds. Kanonizacyjnych Krakowskiej Kurii Metropolitalnej - referat wygłoszono 9 listopada 2011 roku;

13.  Źródła praw rodziny na gruncie przepisów prawnych w zakresie pomocy społecznej, referat dodatkowy  wygłoszony podczas wykładu monograficznego dla doktorantów w dniu 18 lutego 2012 r., organizator: Katedra Prawa Rodzinnego i Praw Rodziny WPPKiA KUL;

14. Odpowiedzialność majątkowa małżonków a troska o bezpieczeństwo rodziny, referat wygłoszony na IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Bezpieczeństwo człowieka a solidarność, która odbyła się w Drohiczynie w dniach 7-9 września 2012 roku, organizator: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli - referat wygłoszono 8 września 2012 roku;

15. Życie rodzinne jako dobro osobiste dzisiaj, referat wygłoszony na IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Prawo a życie, która odbyła się w Białymstoku w dniach 15-16 listopada 2012 roku, organizator: Studenckie Koło Miłośników Prawa i Kultury Antycznej, Studenckie Koło Filozofii Prawa, Studenckie Koło Prawa Administracyjnego, Koło Naukowe Teorii Społecznych Uniwersytetu w Białymstoku, Studenckie Koło Historii Prawa działające przy Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku - referat wygłoszono 16 listopada 2012 roku;

16. Czynny udział w charakterze panelisty w debacie naukowej nt. Czy demokracja jest nam dana raz na zawsze?, która odbyła się we Wrocławiu w dniu 10 czerwca 2013 roku, organizator: Katedra Studiów Europejskich Uniwersytetu Wrocławskiego, Fundacja Konrada Adenauera, Stowarzyszenie Promowania Myślenia Obywatelskiego;

17. Władza rodzicielska a prawo rodziców do wychowania religijnego dzieci, referat wygłoszony na X Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Bezpieczeństwo człowieka a religia, która odbyła się w Drohiczynie w dniach 7-9 września 2013 roku, organizator: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli - referat wygłoszono 8 września 2013 roku;

18. Wpływ zmiany płci na możliwość zawarcia małżeństwa, referat wygłoszony na Konferencji ogólnopolskiej nt. Małżeństwo jako zawarty związek mężczyzny i kobiety, która odbyła się w Stalowej Woli w dniu 27 maja 2014 roku, organizator: Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce KUL w Stalowej Woli;

19. Problematyka pochodzenia dziecka w świetle projektu legislacyjnego z zakresu leczenia niepłodności, referat wygłoszony na I Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Rodzina. Zagrożenia, problemy, perspektywy rozwoju i pomocy, która odbyła się w Pułtusku w dniach 9-10 kwietnia 2015 roku, organizator: Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku;

20. Jaki charakter ma obowiązek wzajemnej pomocy między małżonkami?, referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. Ochrona małżeństwa i rodziny w Polsce, która odbyła się na Wydziale Prawa i Administracji UWM w Olsztynie w dniu 15 kwietnia 2015 roku, organizator: Koło Naukowe Prawa Rodzinnego i Opiekuńczego i Studenckie Koło Naukowe Prawa Wyznaniowego "Fides" WPiA UWM w Olsztynie;

21. Niepełnosprawność kobiet w aspekcie prawnym, referat wygłoszony na I Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej z cyklu Człowiek - Niepełnosprawność - Pasja nt. Kobiecość a niepełnosprawność, która odbyła się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie dnia 12 maja 2015 roku, organizator: Katedra Integracji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością KUL; Katedra Katechetyki Szczegółowej KUL; Katedra Pedagogiki Specjalnej KUL; Katedra Psychologii Rehabilitacji KUL; Katedra Tyflopedagogiki Języka Angielskiego i Komunikacji Alternatywnej KUL; Fundacja Fuga Mundi;

22. Status prawny ojca dzisiaj, referat wygłoszony na Seminarium naukowym nt.: Od solidarności do kontraktu? Obrazy relacji rodzinnych, WSPÓŁCZESNE OJCOSTWO, które odbyło się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie dnia 6 grudnia 2016 roku, organizator: Sekcja Socjologii Rodziny PTS, Instytut Socjologii KUL; 

23. Obowiązek i prawo rodziców do wykonywania władzy rodzicielskiej a obowiązek szczepień ochronnych małoletniego dziecka, referat wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji Naukowej Otoczmy troską życie, która odbyła się w Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym Archidiecezji Białostockiej w Białymstoku i na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku w dniach 17-18 listopada 2017 roku, organizator: Zespół Ekspertów Konferencji Episkopatu Polski ds. Bioetycznych, Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich Oddział Podlaski, Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Hospicjum", Zakład Genetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku;

24. Socjalno-prawne standardy w zakresie opieki nad „Seniorami” w UE i Polsce, referat wygłoszony na II Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Odrodzenie godności ludzi „Złotego wieku” w ukraińskim społeczeństwie, która odbędzie się w dniach 25-27 listopada 2019 r. w miejscowości Olifiriwka, powiat Myrhorod, województwo Połtawa, na Ukrainie. Organizatorami i Partnerami Konferencji (w porządku alfabetycznym) są: Departament polityki socjalnej administracji państwowej w woj. Lwowskim; Drohobycki Pedagogiczny Uniwersytet im. Iwana Franka; EKO "Optima"; Fundacja "Wspólnota Złotego Wieku"; Instytut Prawa, Psychologii i Innowacyjnej Edukacji  Uniwersytetu  "Lwowska Politechnika";  Instytut Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego  Jana Pawła II; Komisja UGKC d.s. Rodziny; Charkowski Ekzarchat UGKC. Referat został wygłoszony 26.11.2019r.

 

 Organizacja konferencji:

1. Współorganizacja Konferencji Naukowej „Rodzina w Prawie”, która odbyła się 7 grudnia 2006 roku na Wydziale Zamiejscowym Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli;

2. Współorganizacja drugiej Konferencji Naukowej z cyklu „Rodzina w Prawie”, która odbyła się 13 grudnia 2007 roku na Wydziale Zamiejscowym Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli;

3. Współorganizacja trzeciej Konferencji Naukowej z cyklu „Rodzina w Prawie”, która odbyła się 15 grudnia 2008 roku na Wydziale Zamiejscowym Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli;

4. Współorganizacja Konferencji Naukowej nt. Dowodzenie męczeństwa na przykładzie męczenników komunizmu, która odbyła się w Drohiczynie w dniu 27 października 2012 roku, zorganizowana przez Wyższe Seminarium Duchowne w Drohiczynie, Ośrodek Dokumentacji Kanonizacyjnej w Drohiczynie i Sąd Biskupi w Drohiczynie;

5. Współorganizacja Konferencji Naukowej nt. Nadzieje i koszty społeczne zapłodnienia in vitro - próba interdyscyplinarnego spojrzenia, która odbyła się na Wydziale Teologicznym w Opolu w dniu 26 października 2013 roku, zorganizowana przez Zespół Ekspertów Episkopatu Polski ds. Bioetyki oraz Katedrę Bioetyki i Etyki Społecznej Wydziału Teologicznego w Opolu;

 

Prowadzenie sesji:

1. Aspekty genetyczne i alternatywy - II sesja, Konferencji Naukowej nt. Nadzieje i koszty społeczne zapłodnienia in vitro - próba interdyscyplinarnego spojrzenia, która odbyła się na Wydziale Teologicznym w Opolu w dniu 26 października 2013 roku, organizator: Zespół Ekspertów Episkopatu Polski ds. Bioetyki oraz Katedrę Bioetyki i Etyki Społecznej Wydziału Teologicznego w Opolu;

2. Przewodniczenie I części Konferencji ogólnopolskiej nt. Małżeństwo jako zawarty związek mężczyzny i kobiety, która odbyła się w Stalowej Woli w dniu 27 maja 2014 roku, organizator; Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce KUL w Stalowej Woli;

 

 Uczestnictwo w konferencjach:

1. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Państwo polskie a jego bezpieczeństwo międzynarodowe – dawniej i dziś oraz akt promocji A Synthesis of Polish Law, WZNPiE KUL, Tomaszów Lubelski, 7-8 marca 2009 roku, organizator: Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie Lubelskim;

2. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Ochrona małżeństwa i rodziny w prawie kanonicznym i prawie polskim, UKSW, Warszawa, 14 maja 2009 roku, organizator: Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;

3. Konferencja Naukowa pt. Związki partnerskie - debata na temat projektowanych zmian prawnych, Rektorat Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 19-20 stycznia 2012 roku, organizator: Rektorat Uniwersytetu Szczecińskiego i Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego;

4. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Życie czy śmierć? Wybierajcie (zob. Pwt 30, 15), KUL, Lublin, 19 marca 2012 roku, organizator: Katedra Psychofizjologii Małżeństwa i Rodziny Instytutu Nauk o Rodzinie KUL ;

5.  Konferencja Naukowa pt. Przeszkody małżeńskie w prawie kanonicznym i polskim, UKSW, Warszawa, 25 kwietnia 2012 roku, organizator: Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego;

6. Międzynarodowa Konferencja Kanonistów pt. Parafia w prawie kanonicznym i w prawie polskim, Gdańsk 9-11 września 2012 roku, organizator: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich i Archidiecezja Gdańska;

7. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. HODIE ET CRAS - dziś i jutro Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku 30 lat od promulgacji; Lublin 23 października 2013 roku, organizator: Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, Instytut Prawa Kanonicznego, Katedra Historii Powszechnego Prawa Kanonicznego; 

 

Hasła:

1. Akty stanu cywilnego, Bigamia, Domniemanie pochodzenia dziecka, Duchowny, Kierownik urzędu stanu cywilnego, Konkubinat, Małżeństwo, Okoliczności wyłączające zawarcie małżeństwa, Pokrewieństwo, Powinowactwo, Rozkład pożycia, Rozwód, Rozwód z orzekaniem o winie, Sąd opiekuńczy, Sądowe ustalenie ojcostwa, Sąd rodzinny, Separacja, Stan cywilny, Unieważnienie małżeństwa, Ustanie małżeństwa, Uznanie dziecka, Zaprzeczenie pochodzenia dziecka, Zaręczyny; w: Rozdział VI. Prawo rodzinne i opiekuńcze, w: Leksykon obywatela, red. S. Serafin, B. Szmulik, Warszawa 2008, ISBN 978-83-7483-933-4;

 

Pełnione funkcje:

1. Od czerwca 2008 roku jest członkiem Zespołu Ekspertów KEP ds. Bioetycznych;

2. Od 1 października 2008 roku do 30 września 2009 roku był Rzecznikiem Dyscyplinarnym ds. Studentów Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli;

3. Opieka i prowadzenie zajęć w Uniwersyteckiej Poradni Prawnej KUL - Sekcja Rodzinna

4. Realizacja programu Street Law w ramach Uniwersyteckiej Poradni Prawnej KUL

 

Stowarzyszenia:

1. Członek Stowarzyszenia Kanonistów Polskich;

2. Członek Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego;


Dyżur:

Szanowni Państwo, w związku z obecną sytuacją dyżur we czwartek w katedrze (C-748) w godz. 9.10 - 10.50 jest zawieszony. W okresie od 1 maja 2020 do dnia 31 maja 2020 proszę o kontakt za pośrednictwem e-mail: zjan@kul.pl albo zdzislaw.jancewicz@gmial.com Jednocześnie informuję, że na przesłane wiadomości będę odpowiadał niezwłocznie.

Kontakt:

 zdzislawj@kul.pl

Autor: Zdzisław Jancewicz
Ostatnia aktualizacja: 12.05.2020, godz. 23:00 - Zdzisław Jancewicz