x

Ks. prof. zw. dr hab. Jan Wiślicki

Biogram[1]

 

Urodził się 26 grudnia 1879 r. w Lubaszu, pow. Dąbrowa Tarnowska. W 1904 r. ukończył seminarium duchowne w Tarnowie. Następnie studiował prawo kanoniczne w Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, gdzie w 1906 r. uzyskał stopień doktora prawa kanonicznego. W 1907 r. odbył praktykę sądowo-administracyjną w Rocie Rzymskiej i w Kongregacji Soboru. W latach 1907-1909 był sekretarzem biskupa, notariuszem kurii biskupiej i obrońcą węzła małżeńskiego przy Sądzie Biskupim w Tarnowie. W 1909 r. został nauczycielem religii w gimnazjum państwowym w Tarnowie oraz dyrektorem bursy gimnazjalnej. Obowiązki te pełnił do 1921 r., kiedy rozpoczął pracę na Uniwersytecie Lubelskim.

W październiku 1921 r. został powołany na stanowisko zastępcy profesora prawa kościelnego na Wydziale Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych. Habilitował się z prawa kanonicznego w 1926 r. na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Uchwałą Senatu U. L. z dnia 19 listopada 1926 r. został mianowany profesorem nadzwyczajnym na katedrę prawa kościelnego na Wydziale Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych. Uchwałą Senatu U. L. z dnia 29 listopada 1937 r. został mianowany profesorem zwyczajnym na tymże wydziale. Od 1922 r. był także profesorem Wydziału Prawa Kanonicznego i Nauk Moralnych. W latach 1922-1925 był prodziekanem Wydziału Prawa Kanonicznego i Nauk Moralnych (Wydziału Prawa Kanonicznego od 1923 r.), w latach 1929-1931, 1935-1937 dziekanem Wydziału Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych, natomiast w latach 1931-1933, 1937-1939 prodziekanem tegoż wydziału. Ponadto w latach 1933-1937 pełnił funkcję sędziego uniwersyteckiego. Był członkiem założycielem Towarzystwa Naukowego KUL, delegatem wydziału do Rady Towarzystwa Wiedzy Chrześcijańskiej oraz referentem Senatu do spraw stowarzyszeń akademickich. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

W 1939 r. został aresztowany i uwięziony na Zamku Lubelskim. Zwolniony po kilku miesiącach wyjechał do diecezji tarnowskiej i zamieszkał w Starym Sączu. Zmarł 9 stycznia 1944 r. w Starym Sączu.

 

*****

 

Wykaz prac naukowych pisanych pod kierunkiem ks. Jana Wiślickiego[2]

 

1926

  1. Kiszkurno Antoni, ks., Prawa i obowiązki proboszczów w świetle synodów prowincjonalnych polskich XVI wieku.

1929

  1. Wyszyński Stefan, ks., Prawa rodziny, Kościoła i państwa do szkoły.

 

*****

 

Wykaz prowadzonych zajęć

 

Przedmiot

Wydział

 

Rok akademicki 1921/1922[3]

Prawo kościelne i państwowe prawo małżeńskie

Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych

Seminarjum z prawa kościelnego i państwowego prawa małżeńskiego

Rok akademicki 1922/1923[4]

Ius Canonicum. De Sacramentis. Liber III

Wydział Prawa Kanonicznego
i Nauk Moralnych

Prawo kościelne i państwowe prawo małżeńskie

Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych

Seminarjum z prawa kościelnego i państwowego prawa małżeńskiego

Rok akademicki 1923/1924[5]

C. J. C. L. II. De clericis in specie et de laicis

Wydział Prawa Kanonicznego

Publiczne prawo kościelne

Seminarjum

Prawo kościelne i państwowe prawo małżeńskie

Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych.

Sekcja prawna

Seminarjum z prawa kościelnego

Rok akademicki 1924/1925[6]

Codex Juris Canonici: Lib. II. pars I, sect. 2: De clericis in specie

Wydział Prawa Kanonicznego

Seminarjum z prawa kościelnego publicznego

Prawo kościelne i państwowe prawo małżeńskie

Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych.

Sekcja prawna

Seminarjum z prawa kościelnego

Rok akademicki 1925/1926[7]

Jus publicum ecclesiasticum speciale simul cum Codice J. C. Lib. III Pars IV et Pars VI

Wydział Prawa Kanonicznego

Seminarjum z prawa kościelnego publicznego

Prawo kościelne i państwowe prawo małżeńskie

Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych.

Sekcja prawna

Seminarjum z prawa kościelnego

Rok akademicki 1926/1927[8]

Historja źródeł i literatury prawa kanonicznego

Wydział Prawa Kanonicznego

Seminarjum z prawa kościelnego publicznego

Prawo kościelne i państwowe prawo małżeńskie

Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych.

Sekcja prawna

Seminarjum z prawa kościelnego

Rok akademicki 1927/1928[9]

Prawo kościelne publiczne

Wydział Prawa Kanonicznego

Seminarjum z prawa kościelnego publicznego

Prawo kościelne i państwowe prawo małżeńskie

Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych.

Sekcja prawna

Seminarjum z prawa kościelnego

Rok akademicki 1928/1929[10]

Historja źródeł i literatury prawa kanonicznego

Wydział Prawa Kanonicznego

Ius publicum speciale

Seminarium iuris publici

Prawo kościelne i państwowe prawo małżeńskie

Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych.

Sekcja prawna

Seminarjum z prawa kościelnego

Rok akademicki 1929/1930[11]

Prawo publiczne kościelne ogólne

Wydział Prawa Kanonicznego

Seminarjum z ogólnego prawa kościelnego publicznego

Prawo kościelne i państwowe prawo małżeńskie

Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych.

Sekcja prawna

Seminarjum z prawa kościelnego

Rok akademicki 1930/1931[12]

Historja źródeł i literatury prawa kanonicznego

Wydział Prawa Kanonicznego

Prawo kościelne publiczne

Seminarjum z prawa kościelnego publicznego

Prawo kościelne i państwowe prawo małżeńskie

Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych.

Sekcja prawna

Seminarjum z prawa kościelnego

Rok akademicki 1931/1932[13]

Prawo kościelne publiczne

Wydział Prawa Kanonicznego

Seminarjum z prawa kościelnego publicznego

Prawo kościelne i państwowe prawo małżeńskie

Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych.

Sekcja prawna

Seminarjum z prawa kościelnego

Rok akademicki 1932/1933[14]

Historja źródeł i literatury prawa kanonicznego

Wydział Prawa Kanonicznego

Prawo kościelne publiczne szczegółowe

Seminarjum z historji źródeł i literatury i z prawa kościelnego publicznego

Prawo kościelne i państwowe prawo małżeńskie

Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych.

Sekcja prawna

Seminarjum z prawa kościelnego

Rok akademicki 1933/1934[15]

Prawo publiczne kościelne (ogólne)

Wydział Prawa Kanonicznego

Prawo kościelne i państwowe prawo małżeńskie

Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych.

Sekcja prawna

Seminarjum z prawa kościelnego

Rok akademicki 1934/1935[16]

Historja źródeł i literatury pr. kan.

Wydział Prawa Kanonicznego

Prawo publiczne kościelne (szczeg.)

Prawo kościelne i państwowe prawo małżeńskie

Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych.

Sekcja prawna

Seminarjum z prawa kościelnego

Rok akademicki 1935/1936[17]

Prawo publiczne kościelne

Wydział Prawa Kanonicznego

Prawo kościelne i państwowe prawo małżeńskie

Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych.

Sekcja prawna

Seminarjum z prawa kościelnego

Rok akademicki 1936/1937[18]

Historia źródeł i literatury prawa kan.

Wydział Prawa Kanonicznego

Prawo publiczne kościelne szczeg.

Prawo kościelne i państwowe prawo małżeńskie

Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych.

Sekcja prawna

Seminarium z prawa kościelnego

Rok akademicki 1937/1938[19]

Prawo publiczne kościelne

Wydział Prawa Kanonicznego

Prawo kościelne i państwowe prawo małżeńskie

Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych.

Sekcja prawna

Seminarium z prawa kościelnego

Rok akademicki 1938/1939[20]

Historia źródeł i literatury prawa kan.

Wydział Prawa Kanonicznego

Prawo publiczne kościelne szczeg.

Prawo kościelne i państwowe prawo małżeńskie

Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych.

Sekcja prawna

Seminarium z prawa kościelnego

 

*****

Zestawiła

Magdalena Sawa


[1] Akta osobowe ks. Jana Wiślickiego, sygn. A-50, AU KUL; M. Sitarz, Jan Wiślicki, w: Dziekani Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, red. A. Dębiński, W. Sz. Staszewski, M. Wójcik, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, s. 215-217; M. Sitarz, Wiślicki Jan ks., w: Encyklopedia Katolicka, t. XX, Lublin 2014, kol. 695-696; A. Petrani, Wydział Prawa Kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i jego działalność dydaktyczno-naukowa w ciągu ubiegłego pięćdziesięciolecia, RTK 15 (1968), z. 5, s. 15; Ks. prof. Wiślicki, w: Materiały do Kroniki Wydziału za lata 1918-1968, AU KUL; III. Wydział Prawa i Nauk Społ.-Ekon., Profesorowie, w: Skład osobowy, spis wykładów i instytucji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w roku akad. 1938/1939, Lublin [b.r.], s. 15.

[2] L. Fiejdasz, M. Pawelec (oprac.), Doktoraty 1926-2010, w: Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL: ludzie – nauka – struktura, red. L. Fiejdasz, P. Stanisz, E. Szczot, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, s. 167.

[3] Spis wykładów i wykaz instytucyj uniwersyteckich. Półrocze zimowe 1921/1922, Lublin 1921, s. 21, 25; Spis wykładów i wykaz instytucyj uniwersyteckich. Półrocze letnie 1921/1922, Lublin 1922, s. 23, 27.

[4] Spis wykładów i wykaz instytucyj uniwersyteckich. Rok akademicki 1922/1923, Lublin 1922, s. 16, 25, 29.

[5] Spis wykładów i wykaz instytucyj uniwersyteckich. Rok akademicki 1923/1924, Lublin 1923, s. 13, 16, 18.

[6] Spis wykładów i wykaz instytucyj uniwersyteckich. Rok akademicki 1924/1925, Lublin 1925, s. 12, 14, 17.

[7] Spis wykładów i wykaz instytucyj uniwersyteckich. Rok akademicki 1925/26, Lublin 1926, s. 12, 14, 16.

[8] Spis wykładów i wykaz instytucyj uniwersyteckich. Rok akademicki 1926/27, Lublin 1926, s. 12, 14, 16.

[9] Spis wykładów i wykaz instytucyj uniwersyteckich. Rok akademicki 1927/28, Lublin 1927, s. 12, 14, 16.

[10] Spis wykładów i wykaz instytucyj uniwersyteckich. Rok akademicki 1928/29, Lublin 1928, s. 12, 13, 15, 17.

[11] Spis wykładów i wykaz instytucyj uniwersyteckich. Rok akademicki 1929/30, Lublin 1929, s. 12, 13, 15, 17.

[12] Spis wykładów i wykaz instytucyj uniwersyteckich. Rok akademicki 1930/31, Lublin 1930, s. 12, 13, 15, 17.

[13] Spis wykładów i wykaz instytucyj uniwersyteckich. Rok akademicki 1931/32, Lublin 1931, s. 12, 13, 14, 16, 18.

[14] Spis wykładów i wykaz instytucyj uniwersyteckich. Rok akademicki 1932/33, Lublin 1932, s. 12, 13, 14, 16, 17.

[15] Skład osobowy, spis wykładów i instytucyj Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1934, s. 23, 24, 25, 27.

[16] Skład osobowy, spis wykładów i instytucyj Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w roku akad. 1934/1935, Lublin [b.r.], s. 25, 26, 27, 29.

[17] Skład osobowy, spis wykładów i instytucyj Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w roku akad. 1935/1936, Lublin [b.r.], s. 24, 26, 28.

[18] Skład osobowy, spis wykładów i instytucji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w roku akad. 1936/1937, Lublin [b.r.], s. 26, 27, 28, 30.

[19] Skład osobowy, spis wykładów i instytucji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w roku akad. 1937/1938, Lublin [b.r.], s. 25, 26, 27, 30.

[20] Skład osobowy, spis wykładów i instytucji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w roku akad. 1938/1939, Lublin [b.r.], s. 25, 26, 27, 30.

Autor: Magdalena Sawa
Ostatnia aktualizacja: 17.11.2018, godz. 21:03 - Magdalena Sawa