Ks. mgr lic. Zygmunt Jagiełło

 

Życiorys naukowy

 

ks. Zygmunt JagiełłoUrodził się 31 maja 1977 r. w Biłgoraju. Po maturze w 1997 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej w Lublinie. 20 maja 2003 r. uzyskał tytuł magistra teologii na podstawie pracy Rola modlitwy w życiu rodzinnym w świetle Listu do Rodzin Jana Pawła II. Wyświęcony na kapłana 7 czerwca 2003 r. Pracował jako wikariusz w parafiach Zwiastowania NMP - Tomaszów Lubelski (2003-2008), św. Jerzego - Biłgoraj (2008-2009), św. Michała Archanioła - Zamość (2009-2011). Od 22 czerwca 2009 r. notariusz Kurii Diecezjalnej w Zamościu. W latach 2008-2012 odbył niestacjonarne studia magistersko-licencjackie na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, zwieńczone tytułem magistra licencjata prawa kanonicznego. Autor ok. 45 publikacji (książki, artykuły, sprawozdania, opracowania, redakcja, itp.), m.in.: Parafia rzymskokatolicka pw. Zwiastowania NMP w Tomaszowie Lubelskim (2008), Idąc z Chrystusem po drogach naszego życia. Misje parafialne w parafii pw. św. Jerzego w Biłgoraju (2009), Rola modlitwy w życiu rodzinnym (2010), Życie religijne. Monografia miasta Tomaszów Lubelski (2011), Dawałem słowo i przykład życia. Homilie ks. Hermenegilda Frąkała (2012), Synod archidiecezji lwowskiej z 1641 roku (2013), Fundamenty życia chrześcijańskiego (2013), Głoszenie słowa (2013), Przewodnicy na drogach ludzkiego życia (2014).

Od 2009 r. redaguje „Zamojski Informator Diecezjalny”.

 

Dorobek naukowy

 

 2002

Są prawdziwym skarbem Kościoła”. Niedziela Zamojsko-Lubaczowska 37(2002), s. I.

Pielgrzymka trwa w nas. Niedziela Zamojsko-Lubaczowska 41(2002), s. IV.

Jesienne rekolekcje. Niedziela Zamojsko-Lubaczowska 46(2002), s. I.

 

2003

Tysiące wiernych oddały cześć Pani Tomaszowa. Niedziela Zamojsko-Lubaczowska 32(2003), s. I-II.

Piłkarskie mistrzostwa. Niedziela Zamojsko-Lubaczowska 45(2003), s. II.

 

2004

„Bądź pozdrowiona miłością całego Kościoła”. Niedziela Zamojsko-Lubaczowska 34(2004), s. I.

 

2006

„Chrystus drogą”. LEDNICA – Ludzie Ewangelii Daleko Niosą Imię Chrystusa, Amen! Niedziela Zamojsko-Lubaczowska 28(2006), s. I.

„Nigdy nie chciał być w centrum uwagi”. W pierwszą rocznicę śmierci ks. prałata Hermenegilda Frąkały. Niedziela Zamojsko-Lubaczowska 30(2006), s. I.

 

2007

Pamięć Sybiraków. Niedziela Zamojsko-Lubaczowska 10(2007), s. III.

Bóg, Honor, Ojczyzna, Nauka. Niedziela Zamojsko-Lubaczowska 42(2007), s. IV-V.

 

2008

Parafia rzymskokatolicka pw. Zwiastowania NMP w Tomaszowie Lubelskim, Tomaszów Lubelski 2008, ss. 187, (red. ks. Zygmunt Jagiełło).

Nowy proboszcz u św. Jerzego w Biłgoraju. Niedziela Zamojsko-Lubaczowska 37(2008), s. I.

 

2009

Idąc z Chrystusem po drogach naszego życia, Biłgoraj 2009, ss. 186, (red. ks. Zygmunt Jagiełło).

Śp. Ks. Kanonik Aleksander Bizior, ZID 3(2009), s. 110-112.

Dane statystyczne dominicantes i communicantes w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej – 11.10.2009 r., ZID 4(2009), s. 76-83, (opracowanie).

 

2010

Rola modlitwy w życiu rodzinnym w świetle „Listu do rodzin Jana Pawła II”. Zamość 2010, ss. 103.

Wspomnienie o Ks. Władysławie Bącalu, ZID 1(2010), s. 81-83.

Dane statystyczne Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej – 24.10.2010 r., ZID 4(2010), s. 69-75, (opracowanie).

 

2011

Od powstania styczniowego do końca I wojny światowej. 1866-1918. Życie religijne, w: Tomaszów Lubelski. Monografia miasta pod red. R. Szczygła. Lublin-Tomaszów Lubelski 2011, s. 352-356, (opracowanie).

W Polsce odrodzonej. 1918-1939. Życie religijne, w: Tomaszów Lubelski. Monografia miasta pod red. R. Szczygła. Lublin-Tomaszów Lubelski 2011, s. 399-401, (opracowanie).

Tomaszów Lubelski w latach II wojny światowej i okupacji niemieckiej. 1939-1944. Życie religijne, w: Tomaszów Lubelski. Monografia miasta pod red. R. Szczygła. Lublin-Tomaszów Lubelski 2011, s. 448-451, (opracowanie).

W okresie Polski Ludowej. 1944-1989. Życie religijne, w: Tomaszów Lubelski. Monografia miasta pod red. R. Szczygła. Lublin-Tomaszów Lubelski 2011, s. 490-499, (opracowanie).

Kościół Zwiastowania NMP w Tomaszowie Lubelskim i cudowny wizerunek Matki Bożej Szkaplerznej, w: Zjednoczeni w Duchu… 28 maja 2011, Pielgrzymka Bierzmowanych 2011. Tomaszów Lubelski – Sanktuarium MB, Wydział Nauki i Wychowania Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Zamościu [b.m.w.], s. 5-6.  

Komunikaty Kurii, ZID 1(2011), s. 69-73, (opracowanie).

Komunikaty Kurii, ZID 2(2011), s. 73-79, (opracowanie).

Śp. Ks. Michał Radej (1922-2011), ZID 2(2011), s. 134-139.

Komunikaty Kurii, ZID 3(2011), s. 69-71, (opracowanie).

Śp. Ks. Kan. Ryszard Sierkowski (1946-2011), ZID 3(2011), s. 132-136.

Komunikaty Kurii, ZID 4(2011), s. 55-57, (opracowanie).

  

2012

Komunikaty – Konferencja Księży Dziekanów, ZID 1(2012), s. 92-96, (opracowanie).

Śp. Ks. Kan. Andrzej Kucewicz (1940-2012), ZID 1(2012), s. 121-124.

Śp. Ks. Alojzy Fałkowski (1931-2012), ZID 3(2012), s. 124-126.

Pożegnanie śp. Ks. Marka Sobiłło (1976-2012), Niedziela Zamojsko-Lubaczowska, 18 listopada 2012, nr 47(739), s. IV-V.

Ks. Hermenegild Frąkała, Dawałem słowo i przykład życia. Tomaszów Lubelski 2012, ss. 238, (red. Ks. Zygmunt Jagiełło).

Parafia rzymskokatolicka pw. Zwiastowania NMP w Tomaszowie Lubelskim, Tomaszów Lubelski 2012, ss. 187, (red. ks. Zygmunt Jagiełło).

Dane statystyczne Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej – 21.10.2012 r., ZID 4(2012), s. 75-80, (opracowanie).

Śp. Ks. Marek Sobiłło (1976-2012), ZID 4(2012), s. 140-147.

  

2013

Synod archidiecezji lwowskiej z 1641 roku. Lublin 2013, ss. 90.

Bogaty w miłosierdzie. Głos Katolicki, nr 10/2013 (2492), Rok LIV, (10.03.2013), s. 4. 

Dane statystyczne diecezji za rok 2012, ZID 1(2013), s. 73, (opracowanie).

Kościół Zwiastowania NMP w Tomaszowie Lubelskim i cudowny wizerunek Matki Bożej Szkaplerznej, w: Idąc z Maryją szlakiem wiary, 25 maja 2013, VI Diecezjalna Pielgrzymka Bierzmowanych. Tomaszów Lubelski - Sanktuarium MB, Wydział Nauki i Wychowania Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Zamościu, Zamość 2013, s. 8-10.  

Śp. Ks. Prałat Kazimierz Gawlik (1941-2013), ZID 1(2013), s. 115-118.

Fundamenty życia chrześcijańskiego. Nauki rekolekcyjne. Zamość 2013. ss. 120.

Głoszenie słowa. Kazania i homilie. Zamość 2013, ss. 89.

Nie bądźcie milczącymi sługami, Niedziela Zamojsko-Lubaczowska, 23 czerwca 2013, nr 25(770), s. I.

Nie bądźcie milczącymi sługami, ZID 2(2013), s. 108-109.

Pożegnanie śp. ks. kan. Jana Mackiewicza, Niedziela Zamojsko-Lubaczowska, 28 lipca 2013, nr 30(775), s. VI-VII.

„Niech Ci w Horyszowie zawsze słońce świeci”, Niedziela Zamojsko-Lubaczowska, 22 września 2013, nr 38(783), s. I.

Wspomnienie o śp. ks. Smyku, Niedziela Zamojsko-Lubaczowska, 29 września 2013, nr 39(784), s. VIII.

Cichy świadek niezwykłych wydarzeń, Niedziela Zamojsko-Lubaczowska, 27 października 2013, nr 43(788), s. IV.

Był świadkiem Chrystusa, Niedziela Zamojsko-Lubaczowska, 10 listopada 2013, nr 45(790), s. IV-V.

Śp. ksiądz kanonik Jan Mackiewicz (1923-2013), Wiadomości Archidiecezji Lubelskiej, Memoranda, Rok LXXXVII, nr 3, lipiec-wrzesień 2013, s. 571-574.

Śp. Ks. Kanonik Jan Mackiewicz (1941-2013), ZID 3(2013), s. 140-144.

Śp. Ks. Prałat Edward Ludwicki (1927-2013), ZID 4(2013), s. 155-157.

Śp. Ks. Józef Jasiński (1921-2013), ZID 4(2013), s. 158.

Dane statystyczne Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej – 20 października 2013 r., ZID 4(2013), s. 96-101, (opracowanie).

   

2014

Przewodnicy na drogach ludzkiego życia. Zamość 2014, ss. 116.

 

Autor: Mirosław Sitarz
Ostatnia aktualizacja: 20.02.2014, godz. 20:46 - Mirosław Sitarz