Wywiady

  • Filozofia była jego drugą naturą, z A. Maryniarczykiem rozmawia A. Kruczek, w: Nasz dziennik, czwartek 7 maja 2009, s.17.
  • Nigdy nie żartował z filozofii – z A. Maryniarczykiem rozmawia Justyna Wiszniewska, w: Spór o rozumienie filozofii, red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, Lublin 2009, s.317-330.
  • Czy istnieje polska filozofia? w: Encyklopedia Filozofii Polskiej. Nasz Dziennik, 19 stycznia 2012, s. 12-13
  • Poznać by zrozumieć – kurs metafizyki, z ks. prof. Andrzejem Maryniarczykiem, kierownikiem Katedry Metafizyki Katolickiego Uniwersytetu LuWbelskiego Jana Pawła II, prezesem Polskiego Towarzystwo Tomasza z Akwinu rozmawia Paweł Pasionek, w: Nasz dziennik, sobota-niedziela 18-19 grudnia 2010, s.16.
  • O polskiej filozofii i lubelskiej szkole filozoficzne w kontekście prac nad Encyklopedią filozofii polskiej – z ks. prof. A. Maryniarczykiem rozmawia K. Stępień, w: Cywilizacja 37(2011), s. 84-92.
  • Pod pozorem dobra – rozmawia Katarzyna Cegielska, Nasz Dziennik 11 grudnia 2013, s
  • O św. Tomaszu z Akwinu – „apostole prawdy” rozmawia K. Stępień, Nasz Dziennik.pl, 9 marca 2013.
  • O potrzebie przewodnika po filozofii – rozmawia Katarzyna Stępień, w: Cywilizacja . Historia a cel życia zawodowego, 48 (2014), s. 79-83.
  • KUL w czasach zarazy – rozmawia Adam Kruczek, w: Nasz Dziennik 24-25 maja 2014, s. 10-11.
  • Metafizyka o życiu i śmierci – rozmawia Adam Kruczek, w: Nasz Dziennik 9 grudnia 2014 (wtorek).

 

Autor: Andrzej Maryniarczyk
Ostatnia aktualizacja: 02.10.2015, godz. 10:44 - Andrzej Zykubek