Redakcje naukowe

 

 1. redaktor naukowy trójjęzycznego (grecko-łacińsko-polskie) wydania Metafizyki Arystotelesa, Lublin 1996.
 2. redaktor naukowy serii dwujęzycznej (łacińsko-polskiej) podstawowych tekstów św. Tomasza z Akwinu wraz z studiami i komentarzami: De veritate (1999), De bono (2003) De ideis (2006), De passionibus (2008), De conscienita (2009);
 3. redaktor naukowy serii: „Biblioteka Filozofii Realistycznej": M.A. Krąpiec, Ludzka wolność i jej granice (2004); Dlaczego zło? (2005); Człowiek jako osoba (2005); H. Kiereś, Człowiek i sztuka (2006). Z. J. Zdybicka, Człowiek i religia (2006); M. A. Krąpiec, Człowiek i polityka (2007); P. Jaroszyński, Człowiek i nauka (2008); M. A. Krąpiec, Człowiek i kultura (2008); Z. J. Zdybicka, Religia w kulturze (2010); M. A. Krąpiec, Człowiek i prawo nauralne (2009); A. Maryniarczyk, Człowiek wobec świata (2009); M. A. Krąpiec, Język i świat realny (2015);
 4. redaktor naukowy serii: „Vademecum Filozofii": Berthold Wald, Filozofia w studium teologii (2006); Z. J. Zdybicka, Bóg czy sacrum? (2007); M. A. Krąpiec, O filozofii (2008); Z. J. Zdybicka, Jan Paweł II filozof i mistyk (2009); Zofia J. Zdybicka, Pułapka ateizmu (2012); H. Kiereś, Osoba a społeczność (2013); Tenże, Sztuka w kulturze (2013);
 5. (współ)redaktor naukowy serii: „Zadania współczesnej metafizyki": Poznanie bytu czy ustalanie sensów? (1999); Rozum otwarty na wiarę (2000); Osoba i realizm w filozofii (2002); Błąd antropologiczny (2003); Metafizyka w filozofii (2004); Analogia w filozofii (2005); Substancja-natura-prawo naturalne (2006); Dusza-umysł-ciało (2007); Spór o cel (2008); Spór o rozumienie filozofii (2009); Osoba i uczucia (2010); Spór o prawdę (2011); Spór o dobro (2012); Spór o piękno (2013); Spór o ludzką naturę (2013); Spór o początek i koniec życia ludzkiego (2015)
 6. redaktor naukowy serii: „Rozmowy z O. Krąpcem": Rozmowy o metafizyce (2002); Porzucić świat absurdów (2002); O człowieku (2008); O poznawaniu (2009); O polskiej kulturze humanistycznej (2011); O prawie (2011); O sztuce (2012: O etyce (2014)
 7. redaktor naczelny: Powszechna Encyklopedia Filozofii (T.1 - 2000; T.2 - 2001; T.3 - 2002; T.4 - 2003 T.5 - 2004; T.6 - 2005; T.7 - 2006; T.8 – 2007; T.9 – 2008; T.10 - 2009);
 8. (współ)redaktor serii: „Wykłady otwarte imienia Ojca Profesora Mieczysława A. Krąpca”: Arystoteles XX wieku (2010); Promotor kultury klasycznej (2011); W trosce o rozumienie człowieka (2012); W trosce o godziwe prawo (2013); O Uniwersytecie (2014); O polityce (2015);
 9. red. naczelny i przewodniczący Komitetu Naukowego, Encyklopedii Filozofii Polskiej, t.1-2, Lublin 2011
 10. red. serii: „Monografie i studia z filozofii realistycznej”: P. Jaroszyński, Metafizyka czy ontologia (2011); Vittorio Possenti, Zarys filozofii polityki. Społeczeństwa liberalne na rozdrożu, tlum. A. Fliegiel (2012); ks. Jan Sochoń, Religia w projekcie postmodernistycznym (2012); Zofia J. Zdybicka USJK, Religia a religioznawstwo (2013)
 11. red. serii anglojęzycznej: “Conversation with Father Krąpiec”: On Men(2011)
 12. red. naczelny i przewodniczący Komitetu Naukowego, Słownik-przewodnik filozoficzny. Proglemy-przeglądy-terminy (2012)
 13. (współ)redaktor: Sztuka i realizm. Księga pamiątkowa z okazji Jubileuszu urodzin i pracy naukowej na KUL Profesora Henryka Kieresia (2014).

 

Autor: Andrzej Maryniarczyk
Ostatnia aktualizacja: 02.10.2015, godz. 10:44 - Andrzej Zykubek