dn. 16 listopada 2012 r.
w święto NMP Ostrobramskiej
Matki Miłosierdzia

zmarł

 Ks. prof. dr hab. Józef Kudasiewicz (1926-2012)

wieloletni profesor INB KUL

 


Biogram ks. Profesora - INB KUL 

 

Nagroda "Feniks" (2012)

       - wystawa i przemówienie Zmarłego, listy gratulacyjne


Odnowienie doktoratu (2009)

       - przemówienie ks. Rektora i śp. ks. Profesora

 

 

 

Autor: Stefan Szymik
Ostatnia aktualizacja: 29.11.2012, godz. 10:49 - Stefan Szymik