Kus_-_21052013_002.jpg

 

Urodził się 4 IX 1920 r. w Mikuszowicach Krakowskich. Jako alumn seminarium duchownego w Krakowie studiował na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, na którym w 1949 r. uzyskał tytuł magistra, zaś w 1952 na podstawie pracy zatytułowanej: Abp Józef Teodorowicz, życie i działalność tytuł doktora. W 1952 r. rozpoczął studia z zakresu historii sztuki na Wydziale Historycznym UJ, gdzie w roku 1957 obronił pracę magisterską pt.: Mecenat artystyczny ks. J. A. Łopackiego 1690-1761. W roku 1976 przedłożył na Akademii Teologii Katolickiej rozprawę zatytułowaną Ks. J. A. Łopacki - duchowny i mecenas, na podstawie której uzyskał habilitację. Dwa lata później kard. Karol Wojtyła powierzył mu stanowisko Archidiecezjalnego Konserwatora Zabytków Sztuki Kościelnej. W latach 1976-1986 sprawował funkcję prezesa Sekcji Historii Kościoła Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie. W 1984 r. rozpoczął wykłady z historii sztuki w KUL, a rok później, jeszcze za życia ks. prof. Władysława Smolenia, objął kierownictwo Katedry Sztuki Kościelnej, które sprawował aż do śmierci. Jego zainteresowania naukowe koncentrowały się na sztuce kościelnej, ikonografii, hagiografii i biografistyce oraz na zagadnieniach dotyczących zaborów i okupacji hitlerowskiej. W latach 1960-1989 wydał przeszło 80 publikacji o różnym zakresie tematycznym. Zmarł nagle 17 sierpnia 1989 r. w Krakowie, w wieku 69 lat.

 

(„Roczniki Humanistyczne" 58 (2010), z. 4)


Autor: Ireneusz Marciszuk
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2013, godz. 18:17 - Ireneusz Marciszuk