Uniwersytet / Władze / Dziekani i prodziekani / Wydział Teologii / ks. prof. dr hab. Marcin Składanowski

PRODZIEKAN DS. KSZTAŁCENIA
ks. prof. dr hab. Marcin Składanowski

ks. prof. dr hab. Marcin Składanowski


W 2003 roku na Papieskim wydziale Teologicznym  W warszawie uzyskał magisterium na podstawie pracy Josepha Ratzingera koncepcja duszy ludzkiej napisanej pod kierunkiem ks. Stanisława Ulczyka. Doktoryzował się na w 2010 roku na Wydziale Teologii KUL, przedstawiając dysertację Tożsamość wyznaniowa w chrześcijańskiej myśli teologicznej. Studium ekumeniczne (Lublin 2012), a w 2014 roku habilitował się w zakresie teologii ekumenicznej na podstawie rozprawy:  Niewiele mniejszy od aniołów. Wspólne chrześcijańskie świadectwo o człowieku (Lublin 2014). 

Jego zainteresowania naukowe dotyczą zagadnień religijno-społecznych, ekumenicznych i dogmatycznych. W obszarze religijno-społecznym prowadzi studia nad relacjami państwo- Kościół w Rosji. Podejmując kwestie ekumeniczne bada przede wszystkim antropologię i eklezjologię dialogów międzykościelnych, etyczny aspekt podziałów chrześcijaństwa oraz problem tożsamości wyznaniowej. z perspektywy dogmatycznej zajmuje się  teologią krzyża i jej znaczeniem dla chrześcijańskiej koncepcji człowieka.

Wykładał w WSD w Drohiczynie (2010-2015). od 2011 roku pracuje na Wydziale Teologii KUL.

Przyjęcia interesantów:

wtorek, godz. 12:00-14:00
sala C-844

Kontakt:

tel. 81 445 43 65
e-mail: prodziekanwt.ksztalcenie [at] kul.pl


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona