Ks. prof. dr hab. Marian Wolicki

Dziekan

prof._marian_wolickiKs. prof. zw. dr hab. Marian Wolicki, ur. 19 XII 1941 r. w Nisku, św. kapł. 23 VI 1969 w Nisku. Kapłan diecezji przemyskiej. Dziekan Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie  KUL  w Stalowej Woli, kierownik Katedry Psychopedagogiki i Pedagogiki Rodziny w Instytucie Pedagogiki KUL  w Stalowej Woli.

 

 

 

 

 

 

Obszary badawcze:

psychologia ogólna, psychologia filozoficzna, współczesne kierunki psychologii, w tym szczególnie analiza egzystencjalna i logoterapia, psychologia osobowości, psychologia społeczna, psychologia małżeństwa i rodziny, psychologia religii, psychologia moralności, antropologia filozoficzna, historia liturgii, historia regionu.


Pozycje książkowe:

Człowiek w analizie egzystencjalnej i logoterapii Viktora Emila Frankla, Przemyśl 1986; Egzystencjalno-analityczna koncepcja autotranscendencji i jej teologicznopastoralne aplikacje, Przemyśl 1993; Relacje osoby a jej samorealizacja, Wrocław 1999; Medytacje o istnieniu, Wrocław 1999; Wychowanie do wartości, Wrocław 1999; Dojrzała osobowość, dojrzałe sumienie, Wrocław 2000; Filozoficzne podstawy analizy egzystencjalnej i logoterapii, Wrocław 2001; Wpływy filozoficzne w analizie egzystencjalnej i logoterapii, Wrocław 2002; Logoterapia w praktyce pastoralnej, Wrocław 2003; Otwartość osoby ludzkiej, Wrocław 2005, Logoterapeutyczna koncepcja wychowania, Stalowa Wola 2007; Wybrane problemy współczesnej psychologii, Stalowa Wola 2008; Relacje osobowe, Sandomierz 2008; Elementy psychologii społecznej, Stalowa Wola 2009, Elementy psychologii osobowości, poradnictwa i psychoterapii, Stalowa Wola 2011.

Również tłumacz kilku książek (wraz z opracowaniem) z zakresu historii liturgii.

Ponadto autor około 350 artykułów naukowych i popularnonaukowych.

 

Organizacja sesji naukowych: 

w przygotowaniu międzynarodowa sesja poświęcona  zagrożeniom i wyzwaniom stojącym przed rodziną współczesną (listopad 2011) .

 
Programy badawcze:
  1. Problemy współczesnej psychologii;
  2. Kryteria dojrzałej osobowości; 
  3. Mechanizmy wpływu społecznego .
Autor: Rafał Olko
Ostatnia aktualizacja: 11.11.2011, godz. 18:01 - Rafał Podleśny