20 czerwca 2016 r. odbyło się zebranie Instytutu Teologii Pastoralnej i Katechetyki KUL, podczas którego kierownik Katedry Prakseologii Pastoralnej ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda został wybrany nowym dyrektorem wspomnianego Instytutu.

Autor: Marek Fiałkowski
Ostatnia aktualizacja: 21.06.2016, godz. 11:22 - Marek Fiałkowski