Miło nam poinformować,
że Ksiądz Profesor JÓZEF KRUKOWSKI,
Kierownik Katedry Kościelnego Prawa Publicznego
i Konstytucyjnego w latach 1983/1984-2008/2009
otrzyma

NAGRODĘ IM. KSIĘDZA IDZIEGO RADZISZEWSKIEGO
za całokształt dorobku naukowego
w duchu humanizmu
chrześcijańskiego

 

Uroczystość wręczenia Nagrody odbędzie się 16 maja 2012 r. (środa) o godz. 1600 w Auli im. Stefana Kard. Wyszyńskiego
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,
Al. Racławickie 14 w Lublinie

 

Program Uroczystości:

 

Zagajenie Prezesa Towarzystwa Naukowego KUL - Ks. prof. dr hab. Augustyn ECKMANN

Laudacja - Ks. dr hab. Mirosław SITARZ, prof. KUL

Wręczenie Nagrody

Wykład Laureata Prawo Unii Europejskiej a wartości chrześcijańskie

Słowo Wielkiego Kanclerza KUL - Abp prof. dr hab. Stanisław BUDZIK

Słowo Rektora KUL - Ks. prof. dr hab. Stanisław WILK SDB

Wystąpienia Gości

 

 

Zob. GALERIĘ ZDJĘĆ z uroczystości

 

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 29.05.2012, godz. 12:20 - Marta Ordon