Ks. prof. KUL dr hab. Mirosław Sitarz,

 

kierownik Katedry Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego WPPKiA KUL

Z dniem 1 września 2020 roku

 

został powołany na stanowisko Prorektora ds. misji i administracji KUL

na kadencję 2020 – 2024.

 

Serdecznie gratulujemy, życząc Księdzu Profesorowi
wielu sił, wytrwałości i Bożego błogosławieństwa.

 

 

Społeczność Akademicka
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 02.09.2020, godz. 15:27 - Adam Jankowski