Aktualności / Wydarzenia

Ks. prof. Marek Jagodziński członkiem Międzynarodowej Komisji Teologicznej

Ks. prof. Marek JagodzińskiOjciec Święty Franciszek mianował ks. prof. dr hab. Marka Jagodzińskiego z Katedry Teologii Prawosławnej KUL członkiem Międzynarodowej Komisji Teologicznej. W jej skład wchodzi 30 członków reprezentujących różne kraje i różne nurty teologii. Zadaniem Komisji jest analizowanie na potrzeby Stolicy Apostolskiej najważniejszych problemów współczesnej teologii.
Międzynarodowa Komisja Teologiczna powstała w 1969 r. Ustanowił ją papież Paweł VI na wniosek uczestników pierwszego zgromadzenia zwyczajnego Synodu Biskupów. W jej skład wchodzi 30 członków mianowanych na okres pięciu lat przez papieża na wniosek prefekta Kongregacji Nauki Wiary i po konsultacjach z konferencjami episkopatów. Członkowie Komisji muszą odznaczać się nie tylko znaczącym dorobkiem naukowym, ale także wiernością nauczaniu Kościoła. Na czele Międzynarodowej Komisji Teologicznej stoi prefekt Kongregacji Nauki Wiary
Komisja obraduje przynajmniej raz w roku w pełnym składzie. Może też jednak pracować w tematycznych podkomisjach. Dokumenty wydawane przez Komisję, choć podpisywane przez prefekta Kongregacji Nauki Wiary i publikowane za zgodą papieża, nie należą do wypowiedzi Urzędu Nauczycielskiego (Magisterium) Kościoła.
Od momentu powołania Komisji jej członkami było ośmiu Polaków, byli wśród nich wykładowcy KUL m.in.: późniejszy kardynał, ks. prof. Stanisław Nagy (1986–1996), ks. prof. Andrzej Szostek (1992-1997) oraz ks. prof. Krzysztof Góźdź (2014-2019).
Ks. prof. Marek Jagodziński jest kapłanem diecezji radomskiej, specjalizuje się w teologii dogmatycznej. W 1982 r. ukończył studia teologiczne na KUL, 2000 uzyskał licencjat, doktorat obronił w2001, a habilitował się 2009. Jest wykładowcą KUL od 2013. W 2016 otrzymał tytuł naukowy profesora nauk teologicznych.