Z radością i satysfakcją informujemy, iż Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny RP Pan Zbigniew Ziobro decyzją z dnia 18 czerwca 2019 roku powołał

Księdza Profesora Włodzimierz Brońskiego, Kierownika Katedry Negocjacji i Mediacji WPPKiA KUL oraz dr. Grzegorza Skrobotowicza z Katedry Prawa Karnego Wykonawczego w skład

IV kadencji Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.

 

Księdzu Profesorowi i Panu Doktorowi  serdecznie gratulujemy!

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 25.09.2019, godz. 16:25 - Adam Jankowski