Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska powołała na członka Zespołu do spraw Nagród na okres od 12 maja 2014 r. do 30 września 2014 r. ks. prof. dra hab. Wiesława Przygodę. Do zadań Zespołu należy ocena wniosków o przyznanie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej.

Autor: Marek Fiałkowski
Ostatnia aktualizacja: 20.06.2014, godz. 18:19 - Marek Fiałkowski