W dniach 22-23 kwietnia 2013 r. odbyło się w Centrum Animacji Misyjnej Księży Pallotynów Konstancinie-Jeziornej doroczne sympozjum polskich pastoralistów pt. Współczesny kryzys wiary wyzwaniem dla duszpasterstwa. Podczas sympozjum miało miejsce walne zebranie Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów, na którym wybrane zostały nowe władze. Prezesem PSP na drugą trzyletnią kadencję został wybrany ks. prof. KUL dr hab. Wiesław Przygoda, jego zastępcą ks. dr hab. Bogdan Biela z UŚ a sekretarzem-skarbnikiem dr Mateusz Tutak z UKSW. W skład Zarządu Stowarzyszenia weszli ponadto ks. dr hab. Bogusław Drożdż z PWT we Wrocławiu, ks. dr Tomasz Wielebski z UKSW oraz przedstawicielka doktorantów p. mgr Zofia Bańdur z UKSW. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia został ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski, a jej członkami ks. dr Krzysztof Lewandowski i ks. dr Szymon Stułkowski. Celem istniejącego od 2007 r. Stowarzyszenia jest rozwijanie wiedzy poprzez prowadzenie badań naukowych w zakresie teologii pastoralnej, dokształcanie pastoralne duszpasterzy, upowszechnianie zasad i nowoczesnych metod działalności duszpasterskiej Kościoła oraz promowanie i wspieranie dialogu między teologami a praktykami pastoralnymi.

Autor: Marek Fiałkowski
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2013, godz. 20:53 - Marek Fiałkowski