Pracownicy naszego Wydziału dr Magdalena Łuka i dr Paweł Witek są współautorami monografii pt.: "Wybrane kierunki współczesnej profilaktyki i resocjalizacji", która została opublikowana przez Towarzystwo Naukowe KUL w Lublinie. Informacja o książce znajduje się pod tym linkiem.

Autor: Adam Garbacz
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2019, godz. 11:01 - Adam Garbacz