1. Sakramenty święte i sakramentalia. (Materiały pomocnicze do wykładów z liturgiki). Lublin 1994 ss. 212.

2. Katechumenat chrzcielny w Kościele posoborowym. Lublin:Wydawnictwo KUL 2003 ss. 470.

3. Namaszczenie chorych - sakrament uzdrowienia. Lublin:Polihymnia: 2004 ss. 114.

4. Sakrament bierzmowania w praktyce pastoralnej Kościoła w Polsce. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne: 2005 ss. 119.

5. Bierzmowanie. Sakrament inicjacji chrześcijańskiej. Lublin:Wydawnictwo Gaudium 2005 ss. 207.

6. Namaszczenie chorych - sakrament uzdrowienia. Wyd. II. Sandomierz:Wydawnictwo Diecezjalne: 2005 ss. 123.

7. Adwent w liturgii Kościoła i pobożności ludowej. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne  2006 ss. 111.

8. Świętowanie Tajemnicy Narodzenia i Objawienia Pańskiego. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne 2006 ss. 128.

9. Wielki Post w liturgii i pobożności ludowej. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne 2006 ss. 199.

10. Sakrament bierzmowania w reformie liturgicznej II Soboru Watykańskiego. TN KUL Lublin 2012 ss. 460

11. Pokuta i pojednanie w Kościele katolickim. Gaudium: Lublin 2013 ss. 252.
12. Sakramenty w życiu chrześcijanina. Wydawnictwo KUL: Lublin 2013 ss. 160.
13. Msze święte z udziałem dzieci. Święty Paweł: Częstochowa 2013 ss. 153.
14. Koncelebracja liturgii Mszy świętej i sakramentów. Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia: Sandomierz 214 ss. 137.

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 07.05.2014, godz. 09:43 - Zbigniew Głowacki