KSIĄŻKI AUTORSKIE PRACOWNIKÓW
KATEDRY KRYTYKI LITERACKIEJ IFP KUL

Dr hab. MAŁGORZATA KRÓL

 

 

* Ewa Felińska, Wigilia Nowego Roku. Pomyłka, oprac. Małgorzata Cwenk, Lublin, TN KUL, 2013, s. 176
* Felińska, Lublin, 2012, Wyd. KUL, s. 276
* Onufry Pietraszkiewicz. Biografia zesłańca, Lublin, TN KUL, s. 374
* „Miasto żałoby”. Lublin Onufrego Pietraszkiewicza, Lublin, 2005, Norbertinum, s. 85

 


 

 

Dr hab. MAŁGORZATA ŁUKASZUK

 

                  

 

 

* Ferenc, Wiersze. Wybór, wybór i wstęp M. Łukaszuk, nota bibliograficzna A. Pawlik-Kopek, Wyd. Volumen, Warszawa 2017, s. 142

* Doświadczenie i hermeneutyka. Prace o polskiej poezji nienowoczesnej, Warszawa-Lublin, Wyd. UKSW 2016- Wyd. KUL, s. 470
* „i w kołysankę już przemieniony płacz”. Obiit... natus est w poezji Aleksandra Wata, Londyn, Kontra, 1989, s. 153
* „niby ja”. O poezji Białoszewskiego, Lublin, Wyd. KUL, 1997, s. 200
* „Wizje splątane z historiami”. Autobiografia liryczna poety, Lublin, Wyd. KUL, 2000, s. 472

 


 

 

 Dr Małgorzata Peroń

 

 

 

* "Plastyczna mapa świata". Poezja ks. Janusza S. Pasierba wobec sztuk wizualnych, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, s. 282.


 

KSIĄŻKI REDAGOWANE PRZEZ PRACOWNIKÓW
KATEDRY KRYTYKI LITERACKIEJ IFP KUL

 

 

* Syberia infernalna – mity i oblicza rzeczywistości, red. M. Cwenk [Król], J. Trynkowski, Lublin, TN KUL, 2014, s. 184
* Czytanie współczesności, red. M. Łukaszuk, M. Peroń, Lublin, TN KUL, 2010, s. 2004
* Polska literatura współczesna wobec romantyzmu, red. M. Łukaszuk, D. Seweryn, Lublin, TN KUL, 2007, s. 394
* Wobec romantyzmu. Studia i szkice ofiarowane prof. Danucie Zamącińskiej-Paluchowskiej, red. M. Łukaszuk, M. Maciejewski, Lublin, TN KUL, 2006, s. 494
* Janusz St. Pasierb – poeta, red. Bernadetta Kuczera-Chachulska, Małgorzata Łukaszuk-Piekara, Maria Prussak, Warszawa, Wyd. UKSW, 2003, s. 174

 

 

  • Problemy romantyzmu, seria wydawnicza UKSW; komitet redakcyjny: Bernadetta Kuczera-Chachulska (przewodniczący), Małgorzata Łukaszuk, Ewa Szczeglacka

 

 

 

  • „Colloquia Litteraria”, czasopismo, półrocznik; od 2006 r.; zespół redakcyjny: Bernadetta Kuczera-Chachulska (redaktor naczelny), Tomasz Korpysz, Małgorzata Łukaszuk, Ewa Szczeglacka-Pawłowska, EwangelinaSkalińska (sekretarz redakcji)

 

 


 

 

SERIE WYDAWNICZE
KATEDRY KRYTYKI LITERACKIEJ IFP KUL

 

 

* pisane, czytane, seria wydawnicza Katedry Krytyki Literackiej IFP KUL, komitet redakcyjny: Małgorzata Łukaszuk (przewodnicząca), Małgorzata Król, Małgorzata Peroń

 

Autor: Małgorzata Peroń
Ostatnia aktualizacja: 26.11.2017, godz. 10:18 - Małgorzata Peroń