Kierownik Katedry Teologii Pastoralnej KUL o. dr hab. Marek Fiałkowski OFMConv, prof. KUL, jest współautorem książki pt. Fenomen niewiary w świetle dialogicznej natury Kościoła, która podejmują niełatwy temat dialogu Kościoła z niewierzącymi. Pozostali autorzy to ks. dr Tomasz Huzarek, adiunkt w Zakładzie Filozofii Chrześcijańskiej WT UMK, oraz ks. dr Arkadiusz Drzycimski, prefekt i wykładowca WSD w Pelplinie, absolwent nasze specjalizacji.

 

 

Huzarek, M. Fiałkowski, A. Drzycimski. Fenomen niewiary w świetle dialogicznej natury Kościoła. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2018 (ISBN 978-83-231-4070-2).

Autor: Marek Fiałkowski
Ostatnia aktualizacja: 19.03.2019, godz. 16:14 - Marek Fiałkowski