Księga pamiątkowa ku czci Profesora Stanisława KiczukaZ okazji 70. urodzin Wydział Filozofii KUL opublikował, swemu byłemu Dziekanowi, pamiątkowy tom, do którego artykuły przygotowali także znani logicy z innych ośrodków akademickich. Intencje wydawców wyraził Marcin Tkaczyk OFMconv, który pisał: „Urodzony 16 stycznia 1938 r. na Białostocczyźnie, ma On w sobie to, co w duszy kresowej jest najlepsze: skromność połączoną ze stanowczością, mądry dystans do życia, któremu jednak nie brak powagi w traktowaniu spraw ważkich, służebność w pełni świadomą swej godności, patriotyzm, wiodący do pokoju i współpracy, a nie do konfrontacji, i sprawiedliwość hojnie przyprawioną miłosierdziem [ …]. Całe życie zawodowe Kiczuka jest związane z Katedrą Logiki KUL, gdzie był on zatrudniony od 1 października 1973 r. [ …]. Po latach pracy naukowej i dydaktycznej Kiczuk stanął na czele Katedry, z którą związał swoje życie zawodowe, stając się w maju 1986 r. czwartym Kierownikiem Katedry Logiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego [ …]. Ponad dwadzieścia lat rządów Jubilata nadało całej Katedrze osobliwy rys cechujący Jego twórczość naukową. Prace badawcze powstające pod kierunkiem Kiczuka zawierają analizę filozoficznych podstaw nieklasycznych rachunków logicznych jako istotny, nieodzowny składnik działalności naukowej logika […]. Od 1 września 1989 r. do 31 sierpnia 1998 r., przez trzy kolejne kadencje, Jubilat był prorektorem KUL, odpowiedzialnym za badania naukowe oraz za sprawy finansowe Uniwersytetu. […] Od 1 września1999 r., również przez trzy kolejne kadencje, Jubilat jest dziekanem Wydziału Filozofii […]. Mimo pełnienia odpowiedzialnych urzędów, pochłaniających wiele czasu i sił, Jubilat przeprowadził szereg seminariów, proseminariów i wykładów monograficznych poświęconych logikom nieklasycznym. Seminaria prowadzone przez Kiczuka były poświęcone takim zagadnieniom jak logiki modalne, logiki wielowartościowe i logika intuicjonistyczna, zawsze z uwzględnieniem problematyki stosowalności, wartości poznawczej badanych rachunków, logiki temporalne, kauzalne i logiki zmiany, a także zagadnieniu interpretacji kwantyfikatorów i wyrażania istnienia w logice formalnej.

 

 

Spis treści

 

Listy gratulacyjne i teksty okolicznościowe

 

List gratulacyjny Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, ks. prof. dra hab. Stanisława Wilka

Abp Stanisław Wielgus, Eximio Servo Almae Matris nostrae

Marcin Tkaczyk, Stanisława Kiczuka logika świata realnego

Marcin Tkaczyk, Publikacje prof. dra hab. Stanisław Kiczuka

 

Artykuły dedykowane Profesorowi Stanisławowi Kiczukowi

 

Anna Brożek, Jacek J. Jadacki, Intuicje modalne

Paweł Garbacz, O warunkach formalizacji ontologii stanów rzeczy. Studium przypadku

Józef Herbut, J. M. Bocheńskiego nowa wersja teorii hipotezy religijnej

Ks. Stanisław Janeczek, Jeszcze raz o „początkach nowożytnego arystotelizmu chrześcijańskiego”

Stanisław Judycki, Cztery motywy idealizmu Kanta i ich krytyka

Henryk Kiereś, Realistyczna koncepcja sztuki

Tadeusz Kwiatkowski, Semiotyka imion własnych w ujęciu Izydory Dąmbskiej

Marek Lechniak, Kilka uwag o relacji alternatywności w semantyce światów możliwych

Ryszard Maciołek, Czy logika formalna jest rodzajem ontologii?

Piotr Moskal, Koncepcja filozofii religii

Edward Nieznański, Algebra pojęć deontycznych

Andrzej K. Rogalski, Znaczenie „modi significandi” w średniowiecznych traktatach gramatyczno-logicznych

Zenon E. Roskal, Koncepcje przestrzeni w nauce i filozofii przyrody

Józef Turek, Kosmologiczny kontekst formułowanych współcześnie argumentów teistycznych

Ks. Alfred M. Wierzbicki, Karola Wojtyły filozofia osoby ludzkiej jako podstawa obrony praw człowieka

Marian Wnuk, Zagadnienie przyczynowości w badaniach biogenezy. W kierunku kwantowej logiki życia

Jan Woleński, O paradoksie konfirmacji

Abp Józef Życiński, Alternatywne wersje ewolucji a problem wszechmocy Boga

 

 


Księga pamiątkowa ku czci Profesora Stanisława Kiczuka. Red. S. Janeczek. „Roczniki Filozoficzne” 56:2008 nr 1

Autor: Anna Starościc
Ostatnia aktualizacja: 11.07.2016, godz. 09:48 - Anna Starościc