Katolicki Uniwersytety Lubelski Jana Pawła II jest liderem tegorocznej, X edycji Lubelskiego Festiwalu Nauki – na 1257 zgłoszonych projektów aż 553 projekty zgłosili pracownicy i studenci KUL – to jest 44% wszystkich projektów. Zajęcia zgłoszone i proponowane na KUL w czasie LFN pochodzą z wszystkich naszych wydziałów (również zamiejscowych). Swoje projekty zgłosili także pracownicy Biblioteki Uniwersyteckiej, Pracowni Multimedialnej, Archiwum Uniwersyteckiego czy Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych.

 

Udział w wyjątkowo ciekawych zajęciach proponowanych przez naszych pracowników i studentów stwarza znakomitą okazję do spotkania z nauką, do poznania ciekawych ludzi i ciekawych badań, o których ich autorzy opowiedzą w interesujący i przystępny sposób. To także możliwość zdobycia wiedzy, poszerzenia swoich horyzontów, a dla dzieci sposobność nauki przez zabawę. To wreszcie znakomita okazja, aby poznać bliżej Katolicki Uniwersytet Lubelski, jego pracowników i społeczność, aby znaleźć ciekawy kierunek studiów i perspektywę zdobycia dobrego zawodu, czy przestrzeń spędzania wolnego czasu – w czasie całego roku akademickiego organizujemy wiele ciekawych konferencji naukowych, na które zapraszamy nie tylko naukowców i studentów, ale także wszystkie inne osoby zainteresowane danym tematem. Mamy znakomite zespoły teatralne i chóralne, które także w czasie całego roku organizują spektakle i koncerty na które zapraszamy nie tylko społeczność akademicką, ale również mieszkańców Lublina.

 

 

LFN w wydaniu pracowników i studentów KUL stwarza możliwość udziału w wykładach, warsztatach, pokazach, prezentacjach dotyczących wszystkich dziedzin nauki reprezentowanych na KUL i wielu aktywności podejmowanych na naszym Uniwersytecie. Proponujemy też koncerty, wystawy i spektakle. Wszystkie projekty cieszą się ogromnym zainteresowaniem.

 

Wszystkie szczegóły dotyczące projektów z KUL, możliwości udziału w nich i samego LFN znajdują się na naszej stronie internetowej:

 

Lubelski Festiwal Nauki na KUL