KUL poszerza współpracę z Aresztem Śledczym w Lublinie

Podpisanie porozumienia o współpracy przez Rektora KUL ks. prof. Mirosława Kalinowskiego oraz Dyrektora Aresztu Śledczego ppłk Annę AuszProwadzenie przez Studentów i pracowników Wydziału Nauk Społecznych KUL programów resocjalizacyjnych w Areszcie Śledczym w Lublinie umożliwi porozumienie podpisane 12 maja 2022 przez Rektora KUL ks. prof. Mirosława Kalinowskiego oraz Dyrektora Aresztu Śledczego ppłk Annę Ausz. Programy będą dotyczyć m.in. przeciwdziałaniu agresji, przemocy oraz uzależnieniom, zapobiegania negatywnym skutkom izolacji czy kształtowania umiejętności społecznych.  Porozumienie stanowi kolejny etap współpracy uniwersytetu i aresztu, która obejmuje m.in. prowadzenie studiów dla osadzonych.

W wyniku porozumienia działania edukacyjne i resocjalizacyjne wobec osadzonych prowadzone przez Areszt zostaną uzupełnione o pogłębione podstawy teoretyczne dzięki zaangażowaniu pracowników i studentów Wydziału Nauk Społecznych, w szczególności Instytutu Nauk Socjologicznych. Oprócz przygotowania nowych programów resocjalizacyjnych uniwersytet m.in. umożliwi funkcjonariuszom oraz pracownikom Aresztu podnoszenie kwalifikacji zawodowych w ramach studiów podyplomowych, a także poprzez uczestnictwo w zajęciach akademickich. Dzięki współpracy będzie również możliwe prowadzenie wspólnych prac badawczych z zakresu nauk społecznych.

KUL od 2013 umożliwia osadzonym odbywanie studiów. Obecnie na kierunku nauka o rodzinie na trzech rocznikach studiów I stopnia kształci się 26 osadzonych. Od października rozpocznie działalność Centrum Studiów KUL dla Osadzonych, które umożliwi podjęcie studiów osobom pozbawionym wolności przebywającym nie tylko w Areszcie Śledczym w Lublinie, ale również w innych zakładach karnych w Polsce.


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona