W imieniu prof. dr hab. Andrzeja Kuczumowa, Dziekana Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli, mam zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w spotkaniu Grupy Roboczej Przemysł i Gospodarka KUL. Spotkanie odbędzie się w dniu 10 maja 2016 roku w godz. 12.00–14.00 w budynku Inżynierii Materiałowej KUL w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego 3A.

 

Skrócony program obejmuje następujące punkty:

12.00–12.15: „KUL wkracza w obszar technologii – kim jesteśmy i jakie mamy możliwości” (prof. A. Kuczumow).

12.15–12.30: „WZPiNoS KUL i jednostki współpracujące dla Gospodarki i Biznesu” (dr J. Nowak | prof. T. Białopiotrowicz).

12.30–12.45: „Nasz absolwent – Wasz pracownik: kształcenie a oczekiwania rynku w perspektywie 2020” (dr inż. M. Jarzębski).

12.45–13.00: Przerwa kawowa.

13.00–13.50: Wystąpienia (5–10 min) przedstawicieli Gospodarki i Biznesu: kim jesteśmy, czego oczekujemy, co możemy zrobić wspólnie w perspektywie roku 2020.

13.50–14.00: Podsumowanie spotkania i możliwość zwiedzenia laboratoriów Inżynierii Materiałowej KUL.

 

Główne cele spotkania:

► Możliwości KUL w aspekcie wspólnych projektów (UE, NCN, NCBiR etc.).

► Ustalenie zapotrzebowania rynku na absolwentów kierunków inżynierskich KUL i perspektywa ich rozwoju.

► Oczekiwania sektora gospodarki względem WZPiNoS KUL.

 

Z uwagi na termin spotkania, proszę o potwierdzenie uczestnictwa i chęci przedstawienia własnej działalności w aspekcie poruszanych tematów (i nie tylko) do dnia 2 maja 2016 roku.

Osoba kontaktowa:

dr n. fiz. dr n. techn. inż. Maciej JARZĘBSKI

+48 535 255 775 | email: jarzebski@kul.lublin.pl

Autor: Rafał Podleśny
Ostatnia aktualizacja: 03.05.2016, godz. 10:26 - Rafał Podleśny