Od 01.10.2014 roku kuratorem Koła Naukowego Studentów Kulturoznawstwa jest

Pani dr Małgorzata Żak-Kulesza

 

 

 

 

  • Zgodnie z Regulaminem KNSK Pan Kurator czuwa nad działaniami i inicjatywami Koła, wspomaga je merytorycznie oraz pomaga w realizacji zadań. Pani dr Małgorzata Żak-Kulesza jest Asystentem w Katedrze Teorii Kultury i Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

 

(Regulamin KNSK stanowi w § 4:

 

1. Z ramienia władz KUL nad pracą Koła czuwa Kurator.
2. Kurator Koła jest wyznaczany przez Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II spośród pracowników naukowych KUL.)

 

 

 

Autor: Agata Grabowska
Ostatnia aktualizacja: 14.01.2016, godz. 08:31 - Małgorzata Żak-Kulesza