prof panfil

dr hab. Tomasz Panfil (prof. KUL)

 

  Studia historyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubleskim w latach 1982-87 zakończył uzyskaniem tytułu magistra na podstawie pracy magisterskiej Treści religijne na medalach Wazów polskich 1587-1668 napisanej pod kierunkiem Profesora Zygmunta Sułowskiego.

  W 1989 roku na podstawie rozprawy Medal w kulturze starpolskiej tytuł doktora nauk humanistycznych.

  Wrzesień 2002 roku: na podstawie dorobku oraz książki Lingua symbolica o genezie przedstawień heraldycznych stopień doktora habilitowanego w zakresie nauk pomocniczych historii. Zatwierdzenie przez Centralną Komisję do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych w grudniu 2002.

  W grudniu 2003 r. uchwalone przez Senat KUL mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego KUL, przedłużone przez J.M. Ks. Rektora w 2008 r. do roku 2013.

  Od roku 2005 twórca i koordynator studiów podyplomowych prowadzonych przez Instytut Historii: kwalifikacyjnych studiów z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz kwalifikacyjnych studiów z wiedzy o społeczeństwie i relacji międzynarodowych z modułem wiedzy o rodzinie.

  W lipcu 2006 r. mianowany przez J.M. Ks. Rektora na stanowisko dyrektora Instytutu Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL.

  Od 1 marca 2008 r. kierownik Katedry Nauk Pomocniczych Historii KUL.

  Autor licznych publikacji, artykułów oraz haseł encyklopedycznych.

 

Strona internetowa.

 

Autor: Łukasz Pasim
Ostatnia aktualizacja: 16.12.2011, godz. 18:12 - Łukasz Pasim