Funkcję Kuratora Studenckiego Centrum Międzykulturowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II pełni Anna Tarnowska-Waszak - Dyrektor Uniwersytetu Otwartego KUL.