Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL

oraz

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL


organizują

 

KURS

PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINÓW

NA APLIKACJE PRAWNICZE

 

W kursie mogą uczestniczyć Studenci V roku Prawa, Absolwenci i Przyjaciele naszego Wydziału mający zamiar przystąpić do egzaminów konkursowych na aplikacje prawnicze: adwokacką, radcowską, komorniczą, notarialną i ogólną
(pierwszy etap aplikacji sądowej i prokuratorskiej).

Celem kursu jest powtórzenie i rozszerzenie dotychczas zdobytej wiedzy, niezbędnej do przystąpienia do egzaminu aplikacyjnego.
Zajęcia dydaktyczne będą prowadzić praktycy – sędziowie sądów powszechnych, prokuratorzy, adwokaci, radcy prawni, którzy gwarantują wysoki poziom merytoryczny i dydaktyczny zajęć. Zakres merytoryczny kursu obejmuje wykłady i rozwiązywanie zagadnień z aktów normatywnych określonych w rozporządzeniach Ministra Sprawiedliwości (www.ms.gov.pl) będących podstawą układania pytań na aplikacje oraz metodykę przyjętą przy układaniu poszczególnych zagadnień egzaminacyjnych. Kurs zakończy się próbnym egzaminem, według kryteriów określonych przez Ministra Sprawiedliwości.

 

Termin zgłoszeń: 15 lutego 2016

Limit miejsc: 30 (decyduje kolejność zgłoszeń)

 

Terminy: 20-21 II; 5-6 III; 19-20 III; 2-3 IV; 16-17 IV; 23 IV; egzamin - 7 V

 

Liczba godzin: 110

 

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Collegium Iuridicum CI-304

 

Koszt: 1250 zł

 

Wpłaty prosimy dokonać na konto:
PKO BP SA 37 1020 3150 0000 3502 0040 2404

 

W tytule przelewu prosimy wpisać: KURS 2016, imię i nazwisko kandydata

 

Przed wpłatą prosimy o kontakt w celu podpisania umowy.

 

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA:

SAWP KUL

Collegium Jana Pawła II, C 530 i 742

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

Tel. + 48 81 445 37 30 (37 42); e-mail: ipk@kul.pl; kkpp@kul.pl

Autor: Magdalena Sawa
Ostatnia aktualizacja: 01.02.2016, godz. 14:57 - Magdalena Sawa