Celem zajęć "Język i kultura" jest wykształcenie umiejętności wyrażania się w języku niemieckim oraz wykształcenie pozytywnego obrazu Niemiec.

Grupa początkująca zostanie wprowadzona w język i świat kultury niemieckiej. Natomiast na zajęciach dla grupy zaawansowanej kursanci będą mieli możliwość przypomnieć sobie najważniejsze nazwiska osób, które miały wpływ na aktualny poziom wiedzy i kultury na świecie.
W ramach szeroko rozumianej kultury kursanci będą mogli wymienić się spostrzeżeniami na temat polityki, geografii, społeczeństwa niemieckiego, jak i mentalności niemieckiej.
Na zajęciach zostanie zaprezentowany związek, jaki istnieje pomiędzy licznymi zasadami panującymi w gramatyce języka niemieckiego a specyfiką pracy Niemców.

Ponadto kursanci dowiedzą się, jak przygotować najważniejsze dokumenty aplikacyjne do pracy (CV, list motywacyjny). Kolejnymi zagadnieniami będzie omówienie budowy umowy pracy zawartej z niemieckim pracodawcą, jak również przedstawienie uwarunkowań i reguł rynku pracy. Przedstawiane na zajęciach słownictwo i zasady gramatyczne będą wpisane w tematykę kultury dnia codziennego, a celem głównym będzie rozwój umiejętności aktywnych (tzn. pisanie i mówienie).

Terminy spotkań:

Czwartek:

grupa I od 17:00 do 18:30

grupa II od 18:40 do 20:10

Zajęcia będą odbywały się w trybie zdalnym (z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams) z możliwością przejścia na tryb stacjonarny po uzgodnieniu ze słuchaczami i prowadzącymi.

Kursy trwają 30 godzin i zajęcia odbywają raz w tygodniu po 2 godziny dydaktyczne (2x45min.)

Koszt uczestnictwa w kursach to 270 zł (pracowników KUL, studentów KUL i absolwentów KUL obowiązuje zniżka 20%). 

Zajęcia będą odbywały się w trybie zdalnym. Wszystkich zainteresowanych poinformujemy
o spotkaniu organizacyjnym.

Zapisy za pośrednictwem: