CL Consulting i Logistyka przygotowała pakiet szkoleń z zarządzania jakością i zarządzania produkcją dla studentów wszystkich kierunków i uczelni. Szkolenia w obszarze zarządzania jakością, takie jak np. audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008, są szkoleniami poszukiwanymi na etapie studiów ze względu na to, iż wielu pracodawców w swoich firmach ma wdrożone systemy zarządzania jakością i często oczekuje od swoich przyszłych pracowników kompetencji w obszarze systemów jakości.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy tylko wypełnić i przesłać kartę zgłoszeniową, która jest dostępna na stronie internetowej firmy.

 http://www.cl-consulting.com.pl/pl/obszary-dzialania/szkolenia-dla-studentow.html

 ZAPRASZAM CHĘTNYCH

Autor: Jakub Paruch
Ostatnia aktualizacja: 26.11.2010, godz. 13:55 - Jakub Paruch