• 6_400Letnie kursy dają ogromne możliwości wyboru. Rozpoczynają się dwukrotnie. W połowie lipca zaczynają się kursy 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 tygodniowe. Pod koniec lipca zaczynają się kursy 2, 3, 4 i 5 tygodniowe. Poza podziałem według poziomu zaawansowania, na każdym kursie studenci mogą wybrać różne stopnie intensywności.
 • Każdego dnia odbywa się od 4 do 7 godzin lekcji (zależnie od wybranej intensywności) oraz godzinny wykład na temat kultury polskiej, historii lub ważnych zagadnień współczesnych. Wykłady wygłaszane są najpierw po angielsku a później po polsku.
 • Wszyscy studenci mogą brać udział w różnorodnym programie kulturalnym i turystycznym, który obejmuje: wycieczki po Lublinie, jednodniowe wycieczki do malowniczych zakątków Lubelszczyzny, zwiedzanie Warszawy czy też wyjazd do ciekawych miejsc we wschodnim regionie nadgranicznym. Studenci mają wyjątkową okazję spotkania się ze znakomitościami polskiego życia kulturalnego i politycznego oraz obejrzenia arcydzieł polskiej sztuki. Koszty wszystkich tych wycieczek i imprez zawarte są w cenie kursu.
 • Aby stworzyć studentom komfortowe warunki nauki, lekcje języka polskiego są prowadzone w grupach nie liczniejszych niż dziesięć osób.

Kurs normalny

 • 9.00 - 13.30 25 godzin* tygodniowo
 • Jest to kurs dla osób pragnących zdobyć lub pogłębić umiejętności niezbędne do porozumiewania się w sytuacjach codziennych. Tworzy on solidną podbudowę gramatyczną do dalszej nauki języka polskiego. Specjalną uwagę zwracamy na poszerzanie słownictwa i struktur gramatycznych oraz na doskonalenie płynności mowy.

Kurs intensywny

 • 9.00 do 13.30 i 17.00 do 18.30 33 godziny tygodniowo
 • Ten kurs został stworzony dla osób mających na celu szybki postęp w nauce języka. Poza zajęciami porannymi (porównaj kurs normalny) są jeszcze lekcje popołudniowe przeznaczone na ćwiczenia praktyczne i doskonalenie słownictwa i wymowy.

Kurs bardzo intensywny

 • 9.00 do 13.30 i 15.00 do 18.30 37 godzin tygodniowo
 • Przewaga tego kursu nad poprzednim to dodatkowe uczestnictwo studentów w czterech lekcjach indywidualnych tygodniowo. Zajęcia te są przeznaczone na doskonalenie umiejętności mówienia w autentycznych sytuacjach życiowych (np. student idzie z nauczycielem na pocztę) i w sytuacjach symulowanych w klasie. Jest to także czas przeznaczony na rozwiązywanie problemów językowych studenta w zależności od jego indywidualnych potrzeb. Zajęcia tego rodzaju stwarzają wyjątkową okazję do opracowania i przeprowadzenia indywidualnego programu językowego.

 

program czas poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
normalny
25 godzin
9.00-13.30
lekcje języka polskiego (4 godz.) + wykład (1 godz.)
intensywny
33 godziny
17.00-18.30 ćwiczenia
(2 godz.)
- ćwiczenia
(2 godz.)
bardzo intensywny
37 godzin
15-15.45
lub 16-16.45
indywidualne
(1 godz.)
- indywidualne
(1 godz.)

 

Kurs roczny

 • Jest to kurs intensywny przygotowany dla studentów na różnych poziomach znajomości języka, pragnących osiągnąć wymarzone sprawności językowe oraz posiąść pogłębioną znajomość kultury i języka polskiego. Szczególnie polecamy ten kurs osobom, którym język polski potrzebny jest do celów zawodowych lub naukowych. Kurs ten umożliwia opanowanie języka polskiego w stopniu pozwalającym na podjęcie studiów lub pracy w Polsce.
 • Kurs roczny zaczyna się w październiku, trwa dwa semestry i obejmuje tygodniowo 23-25 godzin lekcji i wykładów. W grupach nie liczniejszych niż dziesięć osób studenci ćwiczą zdolność rozumienia polskich tekstów i doskonalą umiejętność wyrażania myśli w mowie i piśmie. Wykłady znawców polskiej sztuki, historii i zagadnień społecznych oraz uczestnictwo w życiu kulturalnym Lublina stają się dla studentów okazją do pogłębienia znajomości kultury i tradycji Polski.
 • Kurs rozpoczyna się wycieczką do Kazimierza Dolnego, malowniczego miasteczka Lubelszczyzny, pochodzącego z XVII w., zamieszkałego przez wielu artystów. W przerwie międzysemestralnej studenci uczestniczą w kilkudniowym wyjeździe do atrakcyjnego miasta lub regionu Polski. Rok akademicki kończy się wycieczką po wschodnich terenach nadgranicznych, fascynujących mozaiką kulturową będących miejscem spotkania katolicyzmu, prawosławia i judaizmu.

Kursy indywidualne

 • Na specjalne życzenie osób prywatnych lub instytucji istnieje możliwość zorganizowania zajęć indywidualnych i grupowych. Wymiar czasowy i zawartość programowa takich kursów zostaną ustalone według możliwości, osobistych potrzeb i życzeń uczestników.

N  O  W  O  Ś  Ć

John Paul II in his Polish Context: 5-18 July 2010

 • Program przybliżający osobę późniejszego papieża składa się z serii wykładów:
  • Myśl Karola Wojtyły,
  • prezentacji najważniejszych dla Niego miejsc w Polsce,
  • spotkań z ludźmi, którzy znali Go osobiście.
 • Nasz Uniwersytet, na którym Karol Wojtyła wykładał przez 24 lata, jest jednym z najlepszych miejsc na świecie, gdzie można próbować zrozumieć przesłanie i myśl Jana Pawła II.
 • Cena: 1190 EURO zawiera również zakwaterowanie i wyżywienie.

 

* godzina lekcyjna = 45 minut 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 23.04.2010, godz. 17:20 - Andrzej Zykubek