3.5.1. Zintegrowany Program Podnoszenia Kompetencji studentów i pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

 

Do pracowników kadry dydaktycznej skierowana jest następująca ścieżka

 

ŚCIEŻKA A

 

Kurs innowacyjnych umiejętności dydaktycznych w wymiarze 32 godz./grupa - jako obowiązkowy w ramach zdefiniowanej ogólnej ścieżki A

  • Model „learning-by-doing” w pracy dydaktycznej- zastosowanie, przykłady, ćwiczenia praktyczne
  • Model „design-thinking” w pracy dydaktycznej- zastosowanie, przykłady, ćwiczenia praktyczne

 

Następnie do wyboru:

 

Ścieżka komunikacyjna w wymiarze 120 godz./grupa, w tym:

 

  • Kurs „Innowacyjne prezentacje multimedialne dla wykładowców (30 godz./grupa)
  • Kurs „Projektowanie i prowadzenie kursów on-line”(60 godz. w tym 18 godz. stacjonarnie/grupa)
  • Kurs „Tworzenie publikacji cyfrowych” (30 godz./grupa)

lub

Ścieżka autodydaktyczna w wymiarze 120 godz./grupa, w tym:

 

  • Kurs „Przygotowanie materiałów dydaktycznych w języku angielskim” (30 godz./grupa)
  • Kurs „Prowadzenie dydaktyki w języku angielskim” (30 godz./grupa)
  • Kurs „Technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy dydaktycznej” (30 godz./grupa)
  • Kurs „Analityka danych (SPSS, Statistica)” (30 godz./grupa)

 

 

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

Dokumenty rekrutacyjne uczestnika należy złożyć w biurze pok. C-314, C-316 (III piętro, Kolegium Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, Lublin). Pobierz i wydrukuj:

1. Formularz uczestnika

2. Oświadczenie

3. Deklaracja uczestnika

 

 

 

 

Biuro Projektu:

Uniwersyteckie Centrum Rozwijania Kompetencji

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

pok. C-314, C-316

e-mail: rektrutucrk@kul.pl

tel. 81 445 39 95, 81 445 39 96, 81 445 39 97

Autor: Magdalena Głuchowska
Ostatnia aktualizacja: 22.10.2019, godz. 09:14 - Magdalena Głuchowska