Sylwetka absolwenta kierunku Muzykologia:

 

Studia licencjackie

(3-letne, I stopnia, specjalność Muzyka kościelna lub Krytyka i publicystyka muzyczna) od cyklu 2020-2023

 

Studia magisterskie

(2-letnie, II stopnia, specjalizacja Animacja kultury muzycznej lub Nauczyciel przedmiotów teoretycznych w szkole muzycznej I i II stopnia) od cyklu 2020-2022

 

Profil absolwenta kierunku Muzykologia:

 

Studia licencjackie

(3-letne, I stopnia, specjalność Muzyka kościelna lub Krytyka i publicystyka muzyczna) od cyklu 2020-2023

 

Studia magisterskie

(2-letnie, II stopnia, specjalizacja Animacja kultury muzycznej lub Nauczyciel przedmiotów teoretycznych w szkole muzycznej I i II stopnia) od cyklu 2020-2022

Autor: Miłosz Aleksandrowicz
Ostatnia aktualizacja: 16.06.2020, godz. 12:26 - Miłosz Aleksandrowicz