Pragniemy poinformować, że ukazał się „Kwestionariusz Kompetencji Interpersonalnych ICQ-R D. Buhrmester, W. Furman, M.T. Wittenberg, H.T. Reis. Podręcznik” wydany przez Pracownię Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Gdańsku. Autorami podręcznika i polskiej adaptacji kwestionariusza są ks. dr hab. Waldemar Klinkosz, dr Justyna Iskra oraz dr Magdalena Dawidowicz. Kwestionariusz ICQ-R został przetłumaczony w Katedrze Psychologii Społecznej i Psychologii Religii KUL oraz za zgodą jego autorów dostępny jest bezpłatnie na stronie www.pracowniatestow.pl Autorami tłumaczenia kwestionariusza są dr Magdalena Dawidowicz, ks. dr hab. Waldemar Klinkosz i dr hab. Jacek Śliwak, prof. KUL. Kwestionariusz Kompetencji Interpersonalnych ICQ-R służy do badania kompetencji, które decydują o efektywności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji międzyosobowych. Oprócz badania własnych kompetencji interpersonalnych (wersja A) umożliwia również ocenę kompetencji interpersonalnych przyjaciela osoby badanej (wersja B) oraz partnera/sympatii (wersja C). Może być stosowany w badaniach indywidualnych prowadzonych w poradnictwie psychologicznym oraz w biznesie, umożliwiając ocenę umiejętności funkcjonowania w grupie danego pracownika.

 

10 kwietnia 2017

Autor: Małgorzata Bąk
Ostatnia aktualizacja: 23.05.2017, godz. 08:37 - Małgorzata Bąk