Kalendarium wazniejszych wydarzeń naukowych
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

kwiecień 2007

 

W dniach 14-16 kwietnia 2007r. mgr Marcin Szewczak wygłosił cykl wykładów nt. International competitiveness of Poland. Legal aspects na Wydziale Administracji Uniwersytetu w Ljubljanie.

W dniach 16-20 kwietnia 2007r. dr Małgorzata Kruszewska-Gagoś wygłosiła cykl wykładów nt. Political system - a comparision between Poland and Slovenia na Wydziale Administracji Uniwersytetu w Ljubljanie.

W dniu 16 kwietnia 2007r. dr Małgorzata Kruszewska-Gagoś i mgr Marcin Szewczak wzięli udział w spotkaniu z dziekanem Wydziału Administracji Uniwersytetu w Ljubljanie prof. Srecko Devjakiem w celu omówienia dalszej współpracy w zakresie wymiany międzynarodowej.

W dniu 16 kwietnia 2007r. Prof. dr hab. n. med. Władysław Witczak wygłosił referat nt: Przymus leczenia chorego psychicznie w prawie polskim podczas Interdyscyplinarnej sesji bioetycznej o depresji zorganizowanej przez Katedrę Teologii Życia KUL JP II.

W dniach 16-17 kwietnia 2007r. odbyła się konferencja nt: Jakiej ordynacji wyborczej potrzebuje Rzeczpospolita? zorganizowana przez Koło Naukowe Studentów Administracji oraz Niezależne Zrzeszenie Studentów KUL JP II, podczas której referaty przedstawili: prof. Delaine Swenson nt: The relationship between voters and their elected representatives: How the system voting influences public trust in the political system?, ks. prof. dr hab. Sławomir Fundowicz nt: Bezpośrednie wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, prof. dr hab. Grzegorz Górski nt: Pełna reprezentacja czy stabilny rząd?, prof. dr hab. Dariusz Dudek nt: Konstytucja-aksjologia i wybory.

W dniach 16 kwietnia - 17 kwietnia 2007 r. ks. dr hab. Leszek Adamowicz, prof. KUL, wygłosił cykl wykładów jako profesor wizytujący w Papieskim Instytucie Nauk Wschodnich w Rzymie, na Wydziale Wschodniego Prawa Kanonicznego, na temat: „Introduzione al CIC".

W dniach 17-20 kwietnia 2007r. mgr Marcin Szewczak wygłosił cykl wykładów nt. Common Agricultural Policy na Wydziale Prawa i Nauk Politycznych Katolickiego Uniwersytetu Petera Pazmany w Budapeszcie.

W dniu 18 kwietnia 2007r. ks. prof. dr hab. Artur Mezglewski wygłosił referat nt: Naruszenia prawa własności w okresie PRL na przykładzie koscielnych nieruchomości szkolnych podczas III Opolskiego Colloquium Prawno-Historycznego pt:"Prawne, historyczne i doktrynalne aspekty własnosci".

w dniach 19-22 kwietnia 2007r. ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński-dziekan WPPKiA oraz dr Leszek Ćwikła-dyrektor Szkoły Prawa Ukraińskiego przebywali w Odessie na zaproszenie władz Odeskiej Narodowej Akademii Prawniczej w celu nawiązanie współpracy.

W dniu 20 kwietnia 2007r. dr Małgorzata Kruszewska-Gagoś i mgr Marcin Szewczak wzięli udział w spotkaniu z dr Aleksandro Striccą Prezesem Camera di Commercio Italiana per l'Ungheria (Izby Przemysłowo-Handlowej) w Budapeszcie oraz dott. Pietro Vacchiano-Sekretarzem Generalnym w celu omówienia dalszej współpracy pomiędzy Instytutem Administracji KUL JP II a CCIU.

W dniu 20 kwietnia 2007r. dr Wojciech Wytrążek wygłosił referat nt: Realizacja zasady społecznej odpowiedzialności biznesu w społeczeństwie lokalnym podczas konferencji nt: Przywództwo lokalne a kształtowanie demokracji partycypacyjnej zorganiozwanej przez Wydział Politologii UMCS.

W dniach 20-22 kwietnia 2007 r. ks. dr hab. Leszek Adamowicz, prof. KUL, uczestniczył w Convengo di Studio „Scienza canonistica orientale. Personaggi e dottrine", które odbyło się w Nyíregyháza (Węgry) i Użgorodzie (Ukraina) i wygłosił referat pt. „Un resoconto generale sulla scienza del diritto canonico orientale in Polonia (XX secolo)".

30 kwietnia 2007 r. - prof. dr hab. Alicja Grześkowiak wzięła udział w Posiedzeniu Rady Zarządzającej Papieskiej Akademii Życia w Rzymie.Autor: Marcin Szewczak
Ostatnia aktualizacja: 17.02.2009, godz. 15:11 - Marta Ordon