KWIECIEŃ 2009

 


 

1 kwietnia

Sukces to nie żart
odbyło się spotkanie panelowe (poprzedzone cyklem warsztatów w dniach 30-31 marca), którego tematem przewodnim był sukces. Na spotkanie zaproszone zostały osoby, które osiągnęły sukces w dziedzinach takich, jak pożytek publiczny, sport i biznes (o. Filip Buczyński, prezes Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia, Katarzyna Rogowiec, dwukrotna Mistrzyni Paraolimpijska z Turynu (2006) w biegach narciarskich, Jakub Lewandowski, właściciel firmy Pasja G.D.T, Solange Olszewska, wiceprezes firmy Solaris Bus&Coach S.A., Włodzimierz Buśkiewicz, dyrektor Instytutu Rozwoju Biznesu

 

 

  2 kwietnia
odbyły się obchody 4. rocznicy śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II: msza św. w Archikatedrze Lubelskiej, Papieski Marsz Życia i Solidarności, który zakończył się Apelem Modlitewnym przy pomniku na dziedzińcu KUL; msza akademicka w Kościele Akademickim KUL dla Duszpasterstw Akademickich Lublina, czuwanie i Apel papieski na dziedzińcu KUL.

09_04_02_jpii_170 
 

2 kwietnia

Medale za Zasługi dla KUL otrzymali s. prof. Zofia Zdybicka oraz ks. prof. Czesław Bartnik.

 

 

3 kwietnia

Pasja

 
wielkanoc2009_400   Wielkanoc 2009  
 

17 kwietnia

miała miejsce I Ogólnopolska Konferencja poświęcona Psychologii Internetu pt. „Świat Internetu”, zorganizowana przez Katedrę Psychologii Emocji i Motywacji KUL.

 
    17 kwietnia
odbyło się sympozjum naukowe pt. „Chcemy być sobą... Muzyka rockowa, jako wyraz sprzeciwu społecznego w latach 70-tych i 80-tych”, zorganizowane przez Koło Naukowe Historyków Studentów KUL. Wśród prelegentów byli Krzysztof Cugowski z Budki Suflera („Z lubelskiego podwórka…” wspomnienia z lat 70-tych), Grzegorz Kupczyk z Turbo („Dorosłe Dzieci…” Wspomnienia z lat 80-tych) i Jarosław Kozidrak z BAJM-u („Świat długi i szeroki...” Wspomnienia z wyjazdów zagranicznych).
 
  20 kwietnia
odbyła się konferencja „Gospodarka społeczna na rzecz zdrowia psychicznego”, która zainaugurowała w regionie lubelskim realizację projektu „Wsparcie dla osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi szansą na rozwój lokalnej gospodarki społecznej”. Projekt jest jednym z elementów strategii rozwoju ekonomii społecznej, jaką gwarantuje Europejski Fundusz Społeczny w Polsce w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej.
 
 

20 kwietnia

Uroczyste wręczenie Księgi Jubileuszowej „Gaudium in litteris” Księdzu Arcybiskupowi Profesorowi Stanisławowi Wielgusowi (Rektorowi KUL w latach 1989-1998).

 
  20-23 kwietnia
miały miejsce XXXVIII Dni Społeczne pt. „Społeczeństwo @nno domini 2009 – kierunki przemian społecznych”, organizowane przez Koło Studentów Socjologii KUL oraz Studio Optyczne Orange w Lublinie.
 
  21 kwietnia
odbyło się VIII Międzynarodowe Sympozjum z cyklu „Przyszłość cywilizacji Zachodu” pt. „Terroryzm – dawniej i dziś”, zorganizowane przez Katedrę Filozofii Kultury KUL, Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, Fundację „Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej, Gilson Society (USA) oraz Universidad Abat Oliba CEU (Barcelona).
 
 

21 kwietnia

odbyła się konferencja inaugurująca w regionie lubelskim realizację projektu „Przez ludzi dla ludzi” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego realizowanego przez KUL wraz z Archidiecezją Lubelską.

 
  21-22 kwietnia
Duszpasterstwa Akademickie Lublina zorganizowały Lubelskie Dni Świętego Pawła. Celem tej inicjatywy było przybliżenie sylwetki św. Pawła – człowieka, który nie bał się odpowiedzieć na zaproszenie od Boga, by pójść wraz z Nim i Jego Słowem na najdalsze krańce ziemi. Program Dni obejmował m.in.: Maraton Biblijny – wspólną lekturę Listów św. Pawła (Kościół Akademicki KUL), wystawę związaną z patronem uroczystości, ewangelizację na terenie Lublina połączoną z rozdawaniem Biblii oraz przedstawienie przybliżające życie św. Pawła.
 
  21-23 kwietnia
odbyła się XVI Ogólnopolska Konferencja Aktualności Psychologicznych „Aktualia 2009” pod hasłem „Catch Your Mind”, zorganizowaną przez Koło Naukowe Studentów Psychologii KUL.
 
  22-23 kwietnia
Wydział Teologii oraz Instytut Teologii Pastoralnej zorganizowali sympozjum pt. „Teologia pastoralna nauką w służbie ewangelizacji” z okazji 50-lecia teologii pastoralnej na KUL.
 
  23 kwietnia
Instytut Filologii Angielskiej oraz Dział Współpracy z Zagranicą zorganizowali spotkanie z Ambasadorem Wielkiej Brytanii w Polsce. Pan Ric Todd wygłosił referat nt. „Britain, Poland and European Union”.
 09_04_23_anglia_170
  24 kwietnia
odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa KUL o. Danielowi-Ange’owi. Laudację wygłosił ks. prof. Marek Chmielewski.
 09_04_24_dhc_170
  29-30 kwietnia
Instytut Nauk Biblijnych KUL był gospodarzem Wiosennych Dni Biblijnych pt. „Królestwo Boże – dar i nadzieja”.
 
 

30 kwietnia
odbyła się uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa KUL JE Tarcisio Kardynałowi Bertone. Laudację wygłosił ks. prof. Józef Krukowski.
Jest to wyraz szacunku i uznania dla działalności Księdza Kardynała Tarcisio Bertone, który wniósł ogromny wkład w rozwój nauki prawa kanonicznego w czasie reformy kościelnego prawa publicznego, ukierunkowanej wskazaniami Soboru Watykańskiego II, dotyczącymi relacji pomiędzy Kościołem katolickim a wspólnotami politycznymi i międzynarodowymi.

 09_04_30_dhc_170
 

30 kwietnia

Minister Obrony Narodowej Bogdan Klich wygłosił wykład pt. „Bezpieczeństwo Polski w XXI w.”.
 09_04_30_klich_170