KWIECIEŃ 2010

 

   

1 kwietnia

Nowe możliwości studiów na KUL - oferta dla najlepszych

   
   

2 kwietnia

5. rocznica śmierci Jana Pawła II

   
 

9 kwietnia

Mistrzostwa Polski Księży w halowej piłce nożnej.

   
 

11-13 kwietnia

Katedra Prawa Administracyjnego zorganizowała międzynarodową konferencję naukową pt. „W drodze do zintegrowanego porządku prawnego w Europie”. Wykłady wygłosili m.in. profesorowie z Hiszpanii (Prof. Andrés Ollero, Prof. Cristina Hermida, Prof. Caridad Velarde) oraz z Rumunii (Prof. Ioan Ganfalean).
   
 

12-14 kwietnia

Koło Naukowe Studentów Prawa KUL było gospodarzem XVIII Tygodniu Prawników. Tematem przewodnim konferencji były perspektywy rozwoju sądownictwa elektronicznego. Zaplanowano również spotkania z przedstawicielami zawodów prawniczych, poruszono też tematykę aplikacji i zatrudnienia absolwentów wydziału prawa.

   

 

13 kwietnia

Archiwum Uniwersyteckie KUL w ramach obchodów 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej zorganizowało wystawę pt. „Pracownicy, absolwenci i studenci Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego zamordowani przez NKWD w Katyniu, Miednoje i Charkowie w 1940 roku”.

   
 

14 kwietnia

Akademicki Klub Myśli Społeczno-Politycznej „Vade Mecum”, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Lublinie oraz Galeria 1 im. Bogusława Słomki zorganizowali sesję naukową pt. „70 lat po Zbrodni Katyńskiej”. Przy Drodze Męczenników Majdanka posadzono dąb pamięci upamiętniający por. WP Henryka Życzyńskiego, profesora KUL.
   
   

14-15 kwietnia

na zaproszenie Katedry Historii Starożytnej gościnne wykłady wygłosił Kurt Raaflaub, profesor historii w Brown University (Providence, Rh.I., USA). Jeden z najwybitniejszych współczesnych specjalistów z historii starożytnej. Autor monografii The Discovery of Freedom in Ancient Greece (University of Chicago 2004), uhonorowanej przez Amerykańskie Towarzystwo Historyczne nagrodą im. Jamesa Henry’ego Breasteda, przyznawaną najlepszym książkom historycznym.

 
 

15 kwietnia

przy trumnach Pary Prezydenckiej Lecha Kaczyńskiego i Marii Kaczyńskiej w Pałacu Prezydenckim wartę honorową, wraz z przedstawicielami środowiska naukowego, pełnił Rektor KUL ks. prof. Stanisław Wilk.

 

Lubelska Społeczność Akademicka oddała hołd ofiarom katastrofy pod Smoleńskiem – studenci złożyli wieniec i zapalili znicze pod Urzędem Miasta oraz uczestniczyli w żałobnej mszy świętej w Archikatedrze Lubelskiej, której przewodniczył abp Józef Życiński.

   

 

16 kwietnia

Instytut Muzykologii KUL był gospodarzem uroczystości wręczenia Księgi Pamiątkowej z okazji Jubileuszu 80-lecia urodzin ks. prof. Jana Chwałka. Przy tej okazji spotkali się studenci i absolwenci muzykologii oraz przyjaciele ks. prof. Chwałka.

   
 

19 kwietnia

odbył się wykład pt. „Cyberterroryzm problemem współczesnego świata”, który wygłosił kmdr. por. dr inż. Ernest Lichocki z Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Organizatorzy: Koło Naukowe Historyków Studentów oraz Katedra Samorządu Terytorialnego i Polityki Lokalnej Instytutu Politologii KUL.

 

 
 

19 kwietnia

Instytut Teologii Moralnej KUL, WSD Braci Mniejszych Kapucynów oraz Harcerskie Koło Akademickie „Żywioły” zorganizowali sympozjum pt. „Kapłan wierny Bogu i człowiekowi”.

   
 

19 kwietnia

Koło Naukowe Instytutu Nauk o Rodzinie KUL oraz Szkoła Rodzenia przy Kościele Garnizonowym w Lublinie zorganizowali konferencję naukową pt. „Poród domowy jako alternatywa porodu szpitalnego”.

   
 

19-23 kwietnia

odbył się XX Tydzień Ekonomiczny organizowany przez Koło Naukowe Studentów Ekonomii. W programie m.in. certyfikowane szkolenia dla studentów, projekcje filmów, konferencje tematyczne: „Behawioralne aspekty inwestowania na rynkach finansowych” i „Quo Vadis Finanse Publiczne?”, a także studencka debata oxfordzka: „Przypadek bankructwa kraju – czy grozi tylko Grecji?”.

   
 

20 kwietnia

Duszpasterstwa Akademickie Lublina zorganizowały Święto Wolontariatu, którego celem było przybliżenie pracy lubelskich grup wolontariackich oraz umożliwienie włączenia się w ich działalność. W ramach Święta odbyło się m.in. spotkanie z o. Filipem Buczyńskim i Małgorzatą Kostek z Hospicjum im. Małego Księcia w Lublinie z projekcją filmu „Święte dzieci” o wolontariuszach i podopiecznych Hospicjum; warsztaty pierwszej pomocy przygotowane przez wolontariuszy z Uniwersytetu Medycznego; warsztaty psychologiczne prowadzone przez studentów z Koła Naukowego Psychologii Zarządzania KUL; wystawa prac Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz ogłoszenie wyników konkursu na reportaż o wolontariacie „Wolontariusz – oddam czas w dobre ręce”.

   
   

20 kwietnia

Akademicki Klubu Myśli Społeczno-Politycznej „Vade Mecum” zorganizował konferencję naukową pt. „Nowoczesna energetyka jądrowa – bezpieczeństwo”.

   
 

22 kwietnia

Redakcja kwartalnika „ETHOS”, wydawanego przez Instytut Jana Pawła II KUL, wraz z Instytutem Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL, zorganizowali prezentację nowego numeru kwartalnika (89/2010) zatytułowanego „Kino i transcendencja”.

   
 

22 kwietnia

Koło Naukowe Germanistów KUL zorganizowało konferencję pt. „Polska i Niemcy. 20 +1 lat po upadku muru”. Co się zmieniło? Czy ówczesne lęki miały swoje racjonalne uzasadnienie? Czy proces transformacji okazał się całkowitym sukcesem? Dyskutując o znaczeniu roku 1989 dla Polski i Niemiec, na te i inne pytania próbowali dać odpowiedź uczestnicy konferencji.

   
 

23 kwietnia

Katedra Psychoterapii i Psychologii Zdrowia Instytutu Psychologii KUL zorganizowała Międzynarodowe Sympozjum Jubileuszowe pt. „Człowiek i dzieło”, poświęcone ks. prof. Kazimierzowi Popielskiemu z okazji 75-lecia urodzin, 50-lecia święceń kapłańskich oraz 45-lecia obecności naukowo-dydaktycznej na KUL.

   
 

23 kwietnia

International Étienne Gilson Society, Instytut Wyższej Kultury Religijnej KUL oraz Katedra Filozofii Kultury KUL zorganizowali sympozjum pt. „Czy, jaka i dlaczego jest potrzebna filozofia dzisiaj?”.

   
 

23-24 kwietnia

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych KUL zorganizowało międzynarodową konferencję naukowo-dydaktyczną pt. „Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość w nauczaniu języków obcych”.

 
   

23 kwietnia

Gościnne wykłady, prof. Maria Rosa Cima (Università degli Studi di Sassari) Sądownicze kompetencje biskupów w cesarskim ustawodawstwie od Konstantyna do Justyniana na Wydział Prawa, Prawa Rzymskiego i Administracji KUL

26 kwietnia

Prof. Rosanna Ortu (Università degli Studi di Sassari) Źródła zaopatrzenia rynku niewolników: działalność piratów oraz venaliciarii

 
 

24 kwietnia

odbyło się IX Międzynarodowe Sympozjum z cyklu Przyszłość cywilizacji Zachodu, pt. „Totalitaryzm – jawny czy ukryty?” współorganizowane przez Katedra Filozofii Kultury KUL.

   
   

24 kwietnia

Katedra Historii Systemów Politycznych XIX i XX wieku zorganizowała niędzynarodową konerencję Konserwatyzm: „Made in USA”

 
 

24 kwietnia

studenci i pracownicy KUL uczestniczyli w 74. Akademickiej Pielgrzymce na Jasną Górę.
   
 

26 kwietnia

JE Biskup Lubelski Ryszard Karpiński został odznaczony jednym z najwyższych polskich odznaczeń cywilnych – Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, za wybitne zasługi w służbie duszpasterskiej oraz za krzewienie wartości narodowych wśród Polonii.

   
   

26-27 kwietnia

odbyły się I Lubelskie Dni Personalizmu, pt. „Osoba i personalizm w myśli ks. prof. Wincentego Granata”. Uczestnicy konferencji modlili się podczas okolicznościowej mszy św., pod przewodnictwem Biskupa Sandomierskiego Krzysztofa Nitkiewicza, o rychłą beatyfikację byłego rektora KUL, Sługi Bożego ks. Wincentego Granata.

Przekazanie Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski Ks. Wincentego Granata dla KUL

   
   

27 kwietnia

odbyło się sympozjum nt. kultury w administracji. Oprócz wykładów przewidziane były warsztaty dla studentów z savoir-vivre i autoprezentacji.

   
   

27 kwietnia

Koło Naukowe Instytutu Nauk o Rodzinie zorganizowało sympozjum poświęcone przemocy domowej pt. „Granice Miłości”.

   
   

28 kwietnia

Instytut Ekumeniczny KUL zorganizował promocję książki dr Moniki Waluś pt. „Spiritus Sanctificator. Człowiek wobec Ducha Świętego według ksiąg wyznaniowych luteranizmu (1529-1537)”.

   
 

28 kwietnia

Jubileusz 25 - lecia święceń prezbiteriatu

Strona 1 z 2 :: Idź do strony: [1] 2

   
   

29 kwietnia

prof. Antoni Stępień otrzymał Nagrodę im. Ks. Idziego Radziszewskiego za rok 2009. Wręczenie nagrody miało miejsce na Publicznym Zebraniu Towarzystwa Naukowego KUL.
   

Strona 2 z 2 :: Idź do strony: 1 [2]