2 kwietnia

minęła 7. rocznica śmierci bł. Jana Pawła II. W tym dniu Duszpasterstwo Akademickie KUL zorganizowało czuwanie przy relikwii Błogosławionego oraz Apel Papieski na dziedzińcu KUL.

Natomiast Instytut Jana Pawła II zorganizował spotkanie z prof. Tracey Rowland, kierującą w Melbourne Instytutem Jana Pawła II dla Studiów nad Małżeństwem i Rodziną. Wygłosiła ona wykład pt. „Jan Paweł II – Papież Cywilizacji Miłości”.

3 kwietnia

na zamku Montjuic w Barcelonie odbyła się prezentacja i promocja książki prof. Cezarego Tarachy (Instytut Historii KUL) pt. „Ojos y oidos de la Monarquia Borbonica”, wydanej przez hiszpańskie Ministerstwo Obrony Narodowej.

9 kwietnia

w Poniedziałek Wielkanocny ks. prof. Stanisław Wilk, rektor KUL odprawił mszę św. w Kościele św. Krzyża w Warszawie transmitowaną przez I program Polskiego Radia. Oprawę muzyczną zapewnił Chór KUL pod dyrekcją prof. Grzegorza Pecki.

11 kwietnia

Katedra Antropologii zorganizowała ogólnopolską konferencję pt. „Ku prywatyzacji religii”. Konferencja była próbą ujęcia wieloaspektowego zjawiska prywatyzacji religii, m.in. w kontekście: indywidualizacji, pluralizacji, osłabnięcia trwałych więzi społecznych, głębokich przemian kulturowych, „subiektywnej transcendencji”.

13 kwietnia

odbyła się pierwsza tura wykładów z cyklu „Piątek, matura... a potem Nagroda Nobla”, skierowanych przede wszystkim do uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, a zorganizowanych przez Instytut Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych.

13 kwietnia

Teatr ITP zagrał po raz ostatni „Nowy Raj Utracony” – muzyczną opowieść o początkach z Kenem, Barbie i Lady Gagą w tle.

13 kwietnia

na KUL odbył się centralny etap Olimpiady Wiedzy o Integracji Europejskiej. W tym roku odbywała się ona pod hasłem: „Polska Prezydencja w Unii Europejskiej”. Po przeprowadzeniu etapu szkolnego i okręgowego, do zawodów centralnych zostało zakwalifikowanych około 50 uczestników. Organizatorem olimpiady jest Instytut Europeistyki KUL.

14 kwietnia

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych oraz Stowarzyszenie nauczycieli jezyka angielskiego IATEFL zorganizowali konerencję the 7th IATEFL LUBLIN CONFERENCE

16 kwietnia

ks. prof. Marian Rusecki, Kierownik Katedry Misjologii KUL, został uhonorowany doktoratem honoris causa Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. To dowód uznania dla „najwybitniejszego polskiego teologa fundamentalisty, twórcy polskiej szkoły teologii fundamentalnej i teologii religii, pokornego wychowawcy nowego pokolenia teologów”.

16 kwietnia

Instytut Historii Sztuki KUL, Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie oraz Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych zorganizowali wykład Marty Zbańskiej z cyklu Szaleństwa wyobraźni, kaprysy fantazji pt. „Artystyczne fantazje szalonego króla”.

16 kwietnia

Katedra Prawa Karnego i Postępowania Karnego Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli zorganizowała konferencję naukową nt. „Prawnokarna ochrona imprez sportowych w związku z EURO 2012”.

16 kwietnia

Koło Naukowe Teologów, Akademicki Klub Myśli Społeczno-Politycznej Vade Mecum, Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana oddział Lublin oraz Muzeum Martyrologii Pod Zegarem oddział Muzeum Lubelskiego zorganizowali pokaz filmu pt. „Jemioła” oraz spotkanie z reżyserem Wandą Różycką-Zborowską.

16 kwietnia

Katedra Duszpasterstwa Rodzin z okazji 20-lecia śmierci ks. prof. Piotra Poręby (1908-1991) zorganizowała sympozjum pt. „W służbie małżeństwu i rodzinie”.

16-17 kwietnia

odbyły się Dni Pedagoga: bezpłatne warsztaty, wystawy oraz konferencja „Płaszczyzny społecznych działań pedagoga. Wiedza – Kompetencje – Doświadczenie”.

 

17 kwietnia

Instytut Filologii Klasycznej KUL zorganizował repetytorium maturalne Matura z klas(yk)ą

 

 

 

 

 

17 kwietnia

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych oraz Instytut Psychologii zorganizowali 2. edycję Forum Psychologicznego, którego ideą jest prezentacja w języku angielskim lub niemieckim tematów związanych z psychologią (np.: Psychology of music-emotional aspect, Emotional code, Psychologie des Geldes).

17-19 kwietnia

Koło Naukowe Studentów Psychologii było gospodarzem XIX Ogólnopolskiej Konferencji Aktualności Psychologicznych Aktualia 2012 pt. „W kręgu życia i śmierci”. Wykłady dotyczyły m.in. śmierci w aspekcie międzykulturowym, nietypowych form żałoby rodzinnej, aspektów biochemicznych śmierci, rozmów z dzieckiem o śmierci.

18 kwietnia

odbyła się konferencja naukowa „Adwokat kościelny – czyli kto?” zorganizowana przez Koło Naukowe Kanonistów. Konferencja o roli adwokata w sądownictwie kościelnym podzielona została na dwie sesje naukowe. Pierwszą o charakterze teoretycznym przybliżającą wymogi stawiane adwokatom kościelnym w Polsce i panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli praktyki kanonicznej.

18 kwietnia

referat pt. „Chrześcijanie i Żydzi w dialogu wobec wyzwań współczesności”, w ramach Konwersatorium Myśli Karola Wojtyły – Jana Pawła II, wygłosił prof. Jan Grosfeld (UKSW).

18 kwietnia

na zaproszenie Instytutu Filologii Angielskiej wykład gościnny, pt. „The puzzle of case agreement between numeral phrases and predicative adjectives in Polish”, wygłosił prof. Adam Przepiórkowski (PAN i UW).

18 kwietnia

Katedra Filozofii Kultury KUL oraz Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, a także Fundacja Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej i International Gilson Society (USA) zorganizowali XI Międzynarodowe Sympozjum z cyklu Przyszłość Cywilizacji Zachodu, nt. „Cywilizacje wobec multikulturalizmu”.

18 kwietnia

Katedra Nauk Pomocniczych Historii Nowożytnej i Najnowszej KUL zorganizowała wykład dr Iwony Dackiej-Górzyńskiej z Instytutu Historii PAN – Warszawa „Każdy herb polski żywym jest obrazem dzielności na Placu Marsowym i wierności ku Ojczyźnie,czyli o retoryczności staropolskich herbarzy rękopiśmiennych”

18-24 kwietnia

Koło Naukowe Studentów Prawa było gospodarzem XX Tygodnia Prawników, na który w tym roku złożyły się: sympozjum organizowane przez Sekcję Prawa Finansowego i Podatkowego KNSP we współpracy z Katedrą Finansów i Prawa Finansowego „Dzień z PITem”; konferencja naukowa „System rejestracji przedsiębiorców w Polsce na tle prawnoporównawczym – doświadczenia i perspektywy”, zorganizowana przez Katedrę Prawa Handlowego we współpracy z Kołem Naukowym Studentów Prawa; konferencja naukowa „Nowelizacja procedury cywilnej i jej wpływ na praktykę prawniczą”; konferencja naukowa dotycząca współpracy transgranicznej organizowana przez Katedrę Administracyjnego Prawa Gospodarczego oraz szkolenie nt. pism w postępowaniu administracyjnym i w postępowaniu cywilnym.

19 kwietnia

Instytut Teologii Duchowości oraz Ogniska Światła i Miłości zorganizowali międzynarodową konferencję pt. „Nieruchoma podróż Marty Robin (1902-1981)”. Konferencja poświęcona była życiu i dziełu francuskiej mistyczki i stygmatyczki, Sługi Bożej, Marty Robin oraz wspólnotom wyrosłym z jej inspiracji – Ogniskom Światła i Miłości.

19 kwietnia

odbyła się konferencja naukowa pt. „System rejestracji przedsiębiorców w Polsce na tle prawnoporównawczym – doświadczenia i perspektywy” zorganizowana przez Katedrę Prawa Handlowego. Konferencja, organizowana pod patronatem Ministra Sprawiedliwości RP i przy wsparciu Krajowej Rady Notarialnej, stanowiła zwieńczenie realizowanego w Katedrze Prawa Handlowego grantu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

19 kwietnia

Komisja Badań nad Antykiem Chrześcijańskim oraz Wydział Historyczno-Filologiczny TN KUL zorganizowali posiedzenie naukowe wraz z referatem ks. dr. hab. Krzysztofa Burczaka pt. „Kodeks Gracjana skarbem Biblioteki Uniwersyteckiej KUL”.

19 kwietnia

Katedra Historii i Kultury Krajów Języka Hiszpańskiego, Koło Hiszpańsko-Polskie KUL oraz Instytut Hiszpańsko-Polski Pro Iberia zorganizowali spotkanie z władzami Instytutu Cervantesa w Warszawie.

20 kwietnia

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II został laureatem konkursu o statuetkę „Lubelskiego Orła Biznesu” w kategorii „Promocja inwestycji realizowanych z funduszy unijnych” (za Instytut Biotechnologii). Uroczysta gala konkursu odbyła się w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

20 kwietnia

Ośrodek Wyższej Kultury Religijnej oraz Katedra Filozofii Kultury i Międzynarodowe Stowarzyszenie Étienne’a Gilsona zorganizowali IV Sympozjum z cyklu Nieprzemijająca nowość Chrześcijaństwa „Gilson i polityka”.

20 kwietnia

odbyło się sympozjum pt. „Młodzi w komunikowaniu miłości”, zorganizowane przez Instytut Teologii Moralnej Wydziału Teologii i Grupy Modlitwy Ojca Pio w Lublinie.

20 kwietnia

Katedra Chrystologii oraz Wydawnictwo św. Wojciecha zorganizowali spotkanie z ks. prof. J. L. Lordą z Hiszpanii (Uniwersytet Nawarry), w ramach którego odbyła się prezentacja polskiego wydania książki „Być chrześcijaninem. Poradnik ewangelicznego życia”.

20 kwietnia

odbyła się druga tura wykładów z cyklu „Piątek, matura... a potem Nagroda Nobla”, skierowanych przede wszystkim do uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, a zorganizowanych przez Instytut Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych.

20-22 kwietnia

Duszpasterstwo Akademickie KUL zorganizowało wyjazd na 76. Ogólnopolską Pielgrzymkę Akademicką na Jasną Górę, która odbywała się pod hasłem „Dom nie ręką ludzką uczyniony”.

21 kwietnia

Stowarzyszenie Wydawców Katolickich przyznało swe doroczne nagrody. „Feniksem 2012” zostali uhonorowani m.in.: ks. prof. Józef Kudasiewicz (Feniks Główny), prof. Stefan Sawicki (Feniks Diamentowy), „Vox Patrum” (kategoria: seria wydawnicza), Wydawnictwo KUL (wyróżnienie w kategorii edytorstwo).

21-22 kwietnia

odbył się 42. Studencki Rajd Roztocze Wiosną zorganizowany przez Koło PTTK nr 1 przy KUL „KUL-TURYSTA”. W tym roku Roztocze Środkowe do wyboru: pieszo lub rowerem.

22 kwietnia

Chór KUL wystąpił z koncertem w kościele św. Rodziny w Lublinie w ramach XVIII Festiwalu Tempus Paschale. Program koncertu: A Little Jazz Mass Boba Chilcotta i Magnificat Johna Ruttera.

22 kwietnia

Teatr Enigmatic wystawił spektakl „Zbrodnia i kara” w reżyserii Alicji Jachiewicz-Szmidt.

23 kwietnia

Instytut Historii Sztuki KUL, Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie oraz Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych zorganizowali wykład prof. Małgorzaty Kitowskiej-Łysiak z cyklu Szaleństwa wyobraźni, kaprysy fantazji pt. „Obsesje kobiecości: Frida Kahlo – Alina Szapocznikow”.

23 kwietnia

Koło Naukowe Studentów Prawa oraz Dział Koordynacji Programów Europejskich zorganizowali symulację rozprawy sądowej, przygotowaną przez uczestników ponadprogramowych zajęć specjalistycznych dla studentów prawa w ramach projektu „Najlepsze praktyki” w strategicznej transformacji KUL współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Temat rozprawy: „Rozbój z użyciem narzędzia niebezpiecznego”.

23 kwietnia

Katedra Historii Historiografii i Metodologii Historii oraz Katedra Dziejów Systemów Totalitarnych i Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie, z cyklu „Seminariów z historii Polski XX wieku”, zorganizowali spotkanie z prof. Marcinem Kulą.

23 kwietnia

odbył się wieczór poetycki ks. prof. Jerzego Szymika, zorganizowany przez Koło Naukowe Teologów.

23-25 kwietnia

odbyła się sesja naukowa z cyklu „Język polski. Współczesność. Historia”, pt. „Tradycja i nowoczesność w języku. Problemy metodologiczne badań lingwistycznych”. Organizatorzy: Katedra Języka Polskiego KUL, Zakład Historii Języka Polskiego i Dialektologii oraz Zakład Językoznawstwa Ogólnego UMCS.

Tydzień Eklezjologiczny23-26 kwietnia

Koło Naukowe Teologów było gospodarzem XLIV Tygodnia Eklezjologicznego pt. „Ona nie umarła, tylko śpi (Mk 5,39b) - Nowa Ewangelizacja przebudzeniem dla Europy”.

 

24 kwietnia

Koło Naukowe Studentów Filologii Słowiańskiej zorganizowało II Międzynarodową Konferencję Młodych Naukowców pt. „Przestrzeń kulturowa Słowian”.

24 kwietnia

Katedra Administracyjnego Prawa Gospodarczego Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji zorganizowała międzynarodową konferencję pt. „Polsko-ukraińska współpraca transgraniczna i międzyregionalna jako zadanie administracji publicznej”.

24-25 kwietnia

Koło Naukowe Psychologii Zarządzania zorganizowało międzynarodową konferencję pt. „Trener – aktor na scenie życia”. Spotkanie miało przybliżyć aspekty praktyczne zawodu trenera.

24-25 kwietnia

Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej w Instytucie Pedagogiki zzorganizowała konferencję naukowo-oświatową z cyklu: INSPIRACJE PEDAGOGICZNE – SZKOŁA PUBLICZNA, SPOŁECZNA, KATOLICKA – PROMOCJA DOBRYCH PRAKTYK na temat: KREOWANIE TOŻSAMOŚCI SZKOŁY KATOLICKIEJ, Historia – Teraźniejszość – Przyszłość

 

24-26 kwietnia

Koło Naukowe Informatyków było gospodarzem Lubelskich Dni Informatyki 2012, największej konferencji informatycznej we wschodniej Polsce. Celem tegorocznej, piątej edycji LDI, była integracja sektora IT, firm województwa lubelskiego. W programie znalazły się otwarte wykłady obejmujące najnowsze technologie, bezpośrednie spotkania z prelegentami oraz liczne konkursy.

25 kwietnia

odbyła się interdyscyplinarna konferencja naukowa nt. „Migration: Gelegenheit für ein kreatives Miteinander? Soziologische, theologische und literarische perspektiven zu einem weltweiten Phanomen“ zorganizowana przez Instytut Filologii Germańskiej.

25 kwietnia

Katedra Literatury i Kultury Amerykańskiej KUL zorganizowała wykład Jean Dickson (USA) pt. Felicita Vestvali and Transatlantic Feminism

25-26 kwietnia

odbyły się Targi Nowej Ewangelizacji. Była to możliwość rozmowy z przedstawicielami różnych wspólnot, zakonów, ruchów i inicjatyw, poznania ich charyzmatu i propozycji ewangelizacyjnych.

26 kwietnia

Instytut Europy Środkowo-Wschodniej oraz Instytut Politologii we współpracy z Fundacją Rozwoju KUL, Fundacją Konrada Adenauera zorganizowali seminarium naukowe pt. „Polsko-niemiecka współpraca na rzecz demokratyzacji i integracji Europy Wschodniej z Unią Europejską”.

26 kwietnia

Koło Naukowe Studentów Dziennikarstwa zorganizowało spotkanie z Andrzejem Godlewskim, wicedyrektorem TVP1.

26 kwietnia

odbyło się spotkanie pt. „Ukraina między Historią a Polityką”, połączone z promocją zbioru esejów Iwana Łysiaka-Rudnyckiego „Między Historią a Polityką” z udziałem prof. Jarosława Hrycaka z Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego. Spotkanie zorganizowane zostało przez Ośrodek Badań Wschodnioeuropejskich – Centrum UKRAINICUM.

26-28 kwietnia

KUL był gospodarzem dorocznego spotkania rektorów uczelni stowarzyszonych w Europejskiej Federacji Uniwersytetów Katolickich (Fédération des Universités Catholiques Européennes – FUCE). W obradach uczestniczyło 43 rektorów i prorektorów reprezentujących 24 uniwersytety z 11 państw, a tematem przewodnim były „Wyzwania dla uczelni katolickich”.

FUCE powstała w 1991 r. w ramach Międzynarodowej Federacji Uniwersytetów Katolickich, jako regionalna sekcja tej organizacji, skupiająca uniwersytety katolickie z terenu Europy. Celem FUCE jest rozwijanie współpracy pomiędzy jej członkami w dziedzinie edukacji, nauki i kultury (m.in. dzięki specjalnym stypendiom dla studentów). Tegoroczne spotkanie było pierwszym na KUL i drugim w Polsce – w 2003 roku gospodarzem był UKSW.

26-28 kwietnia

Koło Naukowe Teatrologów zorganizowało Warsztaty Krytyka Teatralnego II.