1 kwietnia

 • wygłosił słowo i przewodniczył Mszy świętej radiowej sprawowanej w kościele pod wezwaniem św. Krzyża w Warszawie

11 kwietnia

 • Z okazji Świąt Wielkanocnych spotkał się z Redaktorami Naczelnymi lubelskich mediów

12 kwietnia

 • Przyjął Księdza Prof. Andrzeja Szostka
 • Wręczył dyplomy studentom biorącym udział w projekcie „Ambasador KUL”
 • W Muzeum Zamoyskich w Kozłówce wygłosił słowo na otwarcie wystawy Ex Thesauro Universitatis
 • Przyjął Pana Sędziego Edwarda Lorysia
 • Udzielił wywiadu TVP Lublin w związku z „Dniem Otwartym KUL”

15 kwietnia

 • Przewodniczył posiedzeniu Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie

16 kwietnia

 • Spotkał się z Biskupem Pomocniczym diecezji Pelplińskiej Wiesławem Śmiglem
 • Przyjął Pana Prof. Jana Świtkę
 • Przewodniczył spotkaniu z przedstawicielami Samorządu Studenckiego

17 kwietnia

 • Spotkał się z Panią Anną Jakubiec biegłą rewident Spółki Doradca-Zespół Doradców Finansowo-Księgowych Spółka z o.o.
 • Przewodniczył spotkaniu z Zespołem ds. Strategii Rozwoju KUL 2020

18-21 kwietnia

Przebywając z wizytą na Ukrainie:

 • złożył wizytę Księdzu Arcybiskupowi Mieczysławowi Mokrzyckiemu,
 • złożył wizytę ks. dr. Bohdanowi Prachowi, rektorowi Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie
 • spotkał się z przedstawicielami Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie
 • złożył wizytę Pani Profesor Nadiy Skotnej Rektor Państwowego Pedagogicznego Uniwersytetu im. Iwana Franki w Drohobyczu.
 • spotkał się z przedstawicielami Państwowego Pedagogicznego Uniwersytetu im. Iwana Franki w Drohobyczu.

 

22-23 kwietnia

 • W Instytucie Katolickim w Paryżu wziął udział w Uroczystości 200.lecia urodzin bł. Frederica Ozanama, połączonej z wręczeniem tytułów Doktora Honoris Causa. Uhonorowani zostali: JE Kardynał Laurent Monsengwo Pasinya Arcybiskup Kinszasa; JE Kardynał Antonio Maria Rouco Varela Arcybiskup Madrytu; Prof. Jean-Marie De Ketele, Katolicki Uniwersytet Louvain; Prof. Kevin Hart, Uniwersytet Virginia; Prof. Guido Fabrizio Milanese, Katolicki Uniwersytet Sacro Cuore Mediolan; Prof. Amatya Sen, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii w 1998 r., Uniwersytet Harvarda.

24 kwietnia

 • Przewodniczył Kolegium Rektorskiemu
 • Przyjął delegację z Yangtze Normal University w Chinach. Delegację stanowili: Pan Rektor Uniwersytetu Yangtze Normal Li Lin oraz Dyrektor Działu Współpracy i Wymiany Międzynarodowej Pani Liu Min.
 • Złożył wizytę Panu Czesławowi Mroczkowi Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej w Warszawie

25 kwietnia

 • Przewodniczył obradom Senatu

26-27 kwietnia

 • W Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie uczestniczył w posiedzeniu Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

29 kwietnia

 • Złożył wizytę Pani Minister Rozwoju Regionalnego Elżbiecie Bieńkowskiej
 • Spotkał się z-cą Dyrektora TVP1 Panem Andrzejem Godlewskim

30 kwietnia

 • Spotkał się z Panem Dr. Krzysztofem Żukiem Prezydentem Miasta Lublin w sprawie projektu „Lubelska Biblioteka Wirtualna”