1 kwietnia

 • W kościele akademickim przewodniczył Mszy Świętej z okazji 144. rocznicy urodzin Księdza Idziego Radziszewskiego Założyciela i pierwszego Rektora KUL.

 • Podpisał umowę o współpracy z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

 • Dla TVP Lublin i dla Radia eR udzielił wywiadu na temat spraw bieżących Uniwersytetu oraz Listu Rektora na Wielkanoc 2015.

 • Na cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie złożył kwiaty na grobie Księdza Idziego Radziszewskiego.

2 kwietnia

 • W Archikatedrze Lubelskiej wziął udział w Mszy Krzyżma Świętego.

 • Wziął udział w świątecznym spotkaniu dla Kapłanów w Kurii Metropolitalnej w Lublinie.

 • Gościł Panią Profesor Elżbietę Starosławską, Dyrektor Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Świętego Jana z Dukli.

 • Wygłosił homilię i celebrował Mszę Wieczerzy Pańskiej w kościele akademickim KUL.

6 kwietnia

 • Wygłosił słowo i przewodniczył Mszy Świętej Radiowej sprawowanej w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie.

 • Złożył wizytę Matce Mirosławie Grunt, Przełożonej Generalnej Zgromadzenia Sióstr Służek NMP Niepokalanej w Mariówce.

7 kwietnia

 • W auli Caritas Archidiecezji Lubelskiej wygłosił słowo na otwarcie Duszpasterskich Wykładów Akademickich pod hasłem: Duszpasterz w służbie małżeństwa i rodziny.

8 kwietnia

 • Gościł Pana Marcina Mrowca głównego ekonomistę Banku Pekao SA.

 • Spotkał się z Panią Agnieszką Gąsior-Mazur, Prezes Lubelskiego Klubu Biznesu.

 • Spotkał się z Zarządem Fundacji Potulickiej.

 • Przyjął Pana Józefa Miturę, Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Brodnicy, Wiceprezesa Pana Aleksandra Mikołajczaka oraz Wiceprezesa Zarządu CGFP Pana Adama Trojanowskiego.

 • W Bibliotece Uniwersyteckiej KUL wygłosił słowo na otwarcie wystawy z okazji 154. rocznicy urodzin Anieli hr. Potulickiej.

9 kwietnia

 • W Samorządowym Centrum Kultury w Mielcu wygłosił słowo do uczestników spotkania z okazji Dnia Promocji KUL.

15 kwietnia

 • W Senacie RP wygłosił słowo na otwarcie wystawy: Jan Paweł II Dar Polski dla Świata.

17 kwietnia

 • Spotkał się z Panią Profesor Małgorzatą Zaleską, Członkiem Narodowego Banku Polskiego oraz Panią Iloną Skibińską-Fabrowską, Dyrektor Oddziału NBP w Lublinie.

 • W Lubelskim Ratuszu wziął udział w spotkaniu Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Lublin.

 • Przewodniczył spotkaniu w sprawie ustanowienia na KUL Rzecznika Akademickiego.

20 kwietnia

 • W ramach projektu ŚNIADANIE z REKTOREM spotkał się z laureatami V Ogólnopolskiego Międzyuczelnianego Konkursu Oratorskiego.

 • Przewodniczył spotkaniu Kolegium Rektorskiego.

21 kwietnia

 • Wygłosił słowo na otwarcie Sympozjum Czterech Konferencji Przełożonych Wyższych: Zakonów Żeńskich, Męskich, Klauzurowych i Instytutów Świeckich.

23 kwietnia

 • W związku z przygotowaniami do obchodów I rocznicy kanonizacji Jana Pawła II wziął udział w modlitwie Regina Coeli na dziedzińcu KUL.

 • Gościł Nuncjusza Apostolskiego w Polsce Jego Ekscelencję Arcybiskupa Celestino Migliore, Metropolitę Lubelskiego Wielkiego Kanclerza KUL Arcybiskupa Stanisława Budzika, Biskupa Pomocniczego diecezji Tarnowskiej Jego Ekscelencję Biskupa Wiesława Lechowicza.

 • W ramach przygotowania do obchodów na KUL-u I rocznicy kanonizacji Jana Pawła II udzielił wywiadu: dla TVP Lublin, dla Radia Lublin oraz dla Radia eR.

24 kwietnia

 • W ramach projektu ŚNIADANIE z REKTOREM spotkał się ze studentami zaangażowanymi w organizację Dnia Otwartego KUL.

 • Spotkał się z Sędzią Panem Grzegorzem Borkowskim Szefem Krajowej Rady Sądownictwa.

 • W ramach przygotowania do obchodów I rocznicy kanonizacji Jana Pawła II przewodniczył modlitwie Regina Coeli na dziedzińcu KUL.

26 kwietnia

 • W kościele akademickim KUL odprawił Mszę św. w intencji śp. Prof. Władysława Bartoszewskiego, Doktora honoris causa KUL

27 kwietnia

 • W Muzeum Narodowym we Wrocławiu wygłosił słowo na otwarcie wystawy: Śląska rzeźba gotycka ze zbiorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

29 kwietnia

 • Przewodniczył posiedzeniu Kolegium Rektorskiego.

30 kwietnia

 • Przewodniczył obradom Senatu.

 • Podpisał umowę o współpracy z Państwowym Muzeum na Majdanku.

 • Spotkał się z Księdzem Josephem Anikuzikathil SDB, Rektorem Don Bosco College Azara, Assam Don Bosco University, Indie.