7 kwietnia

 • Spotkał się z Panem Radosławem Marlęgą Prezesem Zarządu Red Ocean.
 • Przyjął Pana Piotra Kowalczyka Przewodniczącego Rady Miasta Lublin.
 • Podpisał umowę o współpracy z Panią Ewą Koch Prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce.
 • Podpisał akty notarialne dotyczące sprzedaży nieruchomości KUL.

8 kwietnia

 • Spotkał się z Panem Robertem Szlęzakiem Prezesem Zarządu Spółki

10 kwietnia

 • Z okazji 155. rocznicy urodzin Anieli hr. Potulickiej przewodniczył Mszy Świętej i wygłosił homilię w kościele akademickim KUL.
 • Spotkał się z Zarządem Fundacji Potulickiej.
 • Wygłosił słowo na otwarcie koncertu z cyklu OPUS MAGNUM-KULowskie wieczory z muzyką.

11 kwietnia

 • Przewodniczył uroczystości wręczenia listu gratulacyjnego Księdzu Profesorowi Henrykowi Misztalowi z okazji rocznicy 80. urodzin.
 • W Świdniku wziął udział w uroczystościach pogrzebowych Profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, byłej Wiceprezes Rady Ministrów RP Prof. Dr hab. Zyty Gilowskiej.

12 kwietnia

 • Spotkał się z Panem Profesorem Eugeniuszem Gatnarem Członkiem Rady Polityki Pieniężnej Narodowego Banku Polskiego.
 • Uczestniczył w publicznej obronie rozprawy doktorskiej Pani Magister Izabeli Leraczyk.

13 kwietnia

 • Przewodniczył spotkaniu w sprawie Administracyjnego Bezpieczeństwa Publicznego.

14 kwietnia

 • W Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie spotkał się z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego Panem Władysławem Ortylem.
 • Spotkał się z Prezesem Fundacji Potulickiej Panem Profesorem Andrzejem Herbetem.

14-16 kwietnia

 • Wziął udział w Uroczystych Obchodach 1050. Rocznicy Chrztu Polski w Poznaniu.

18 kwietnia

 • Przewodniczył spotkaniu w sprawie Wschodnioeuropejskiej Sieci Uniwersytetów.
 • Podpisał akt notarialny sprzedaży Pałacu Potockich.
 • Podpisał akt notarialny sprzedaży nieruchomości przy ul. Glinianej.

19 kwietnia

 • W ramach projektu ŚNIADANIE z REKTOREM spotkał się z przedstawicielami Galerii 1 im. B. Słomki.
 • Spotkał się z Wojewodą Lubelskim Panem Profesorem Przemysławem Czarnkiem.
 • W Warszawie spotkał się z Prezesem Zarządu TVP Panem Jackiem Kurskim.

20 kwietnia

 • Gościł Pana Doktora Waldemara Paligę z Kanady.
 • Spotkał się z Panią Elżbietą Kruk Posłanką na Sejm RP VIII kadencji.

21 kwietnia

 • W ramach projektu ŚNIADANIE z REKTOREM spotkał się z przedstawicielami Agencji Reporterskiej Passion TV.
 • Przewodniczył spotkaniu w sprawie Encyklopedii 100-lecia KUL.
 • Podpisał umowę o współpracy z Regionalnym Bankiem Pekao S.A. w Lublinie.
 • Spotkał się z Panem Markiem Kuryło właścicielem Firmy

22 kwietnia

 • W Warszawie spotkał się z Panem Jackiem Sellinem Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 • W Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym wygłosił słowo na otwarcie wystawy: Aby to piękno służyło innym... kolekcja Olgi i Tadeusza Litawińskich.

23-26 kwietnia

 • Przebywał w zagranicznej podróży służbowej w Leuven (Belgia).

27 kwietnia

 • Z okazji 2. rocznicy kanonizacji Świętego Jana Pawła II przewodniczył Mszy Świętej sprawowanej w kościele akademickim KUL.
 • Spotkał się z grupą maturzystów w ramach organizowanego na KUL Dnia Otwartych Drzwi.
 • W Kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze poprowadził rozważanie podczas Apelu Jasnogórskiego.

28 kwietnia

 • Spotkał się z Panią Katarzyną Głowalą Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Zdrowia.
 • Przewodniczył obradom Senatu.
 • Przewodniczył spotkaniu Odwoławczej Komisji Oceniającej Pracowników Administracji.

29-30 kwietnia

 • Przebywał w zagranicznej podróży służbowej na Ukrainie.

29 kwietnia

 • Spotkał się z Księdzem Krzysztofem Szeblą Pełnomocnikiem Rektora KUL ds. promocji na terenie państw Europy Wschodniej.
 • Spotkał się z Panem Wiktorem Kolanowskim Prezesem Stowarzyszenia Kultury Polskiej im. Jana Pawła II w Kamieńcu Podolskim.
 • Złożył wizytę Siostrze Natalii Czerkis Przełożonej Domu Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego w Kamieńcu Podolskim.
 • Spotkał się z Księdzem Jerzym Molewskim TChr Proboszczem Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kamieńcu Podolskim.