3 kwietnia

 • Spotkał się z osobami zaangażowanymi w organizację na KUL konferencji pt. „Doskonałość edukacji akademickiej - jak przeorientować uczelnie na jakość kształcenia?”.
 • Przewodniczył spotkaniu Komisji ds. Współpracy z Dziekanatami Wydziałów KUL.
 • Przewodniczył spotkaniu Kolegium Rektorskiego z Władzami Wydziału Biotechnologii i Nauk o Środowisku.
 • Przewodniczył spotkaniu Kolegium Rektorskiego.

4 kwietnia

 • W ramach projektu ŚNIADANIE z REKTOREM spotkał się z grupą „Open Integration”.
 • Spotkał się z Dyrektorem Generalnym Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Panem Pawłem Gilowskim oraz z Panem Andrzejem Gumieniczkiem Zastępcą Dyrektora Wydziału Infrastruktury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.
 • Spotkał się z Panem Krzysztofem Musiałem znawcą i kolekcjonerem sztuki polskiej.

5 kwietnia

 • Przewodniczył spotkaniu Komitetu Redakcyjnego Encyklopedii 100-lecia KUL.
 • Spotkał się z Panem Dr. Dariuszem Kopciowskim Wojewódzkim Lubelskim Konserwatorem Zabytków.
 • Przewodniczył spotkaniu dotyczącemu publikacji „Opera Omnia” Josepha Ratzingera.

6 kwietnia

 • Udzielił wywiadu dla programu „Między Niebem a Ziemią”.
 • Przewodniczył spotkaniu Kolegium Rektorskiego z Władzami Wydziału Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu.
 • Przewodniczył spotkaniu Kolegium Rektorskiego z Władzami Wydziału Teologii.
 • Przewodniczył spotkaniu Kolegium Rektorskiego z Władzami Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli.

8 kwietnia

 • Wygłosił słowo na otwarcie organizowanego w Lublinie posiedzenia Uniwersyteckiej Komisji Finansowej.

9 kwietnia

 • Wygłosił słowo podczas koncertu z cyklu OPUS MAGNUM-KULowskie wieczory z muzyką.

10 kwietnia

 • W ramach projektu ŚNIADANIE z REKTOREM spotkał się z przedstawicielami „Teatru Enigmatic”.
 • Spotkał się z Panem Cezarym Hunkiewiczem, przedstawicielem Europejskiej Fundacji Kultury Miejskiej, twórcą wielu murali.
 • W Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie wziął udział w konferencji pt. „Raport o sytuacji mikro i małych firm w 2016 r., perspektywy na rok 2017”.
 • Przewodniczył spotkaniu Kolegium Rektorskiego z Dyrektorem Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych KUL.

12 kwietnia

 • Spotkał się z Panem Marcinem Duszkiem Posłem na Sejm RP.
 • W Warszawie w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski spotkał się z Przewodniczącym KEP Ks. Abp. Stanisławem Gądeckim oraz z Sekretarzem Generalnym KEP Ks. Bp. Arturem Mizińskim.
 • Spotkał się z Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Panią Minister Beatą Kępą.

13 kwietnia

 • W Warszawie spotkał się z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Rozwoju Panem Witoldem Słowikiem.
 • Celebrował Mszę Wieczerzy Pańskiej w kościele akademickim KUL i wygłosił homilię.

17 kwietnia

 • Wygłosił słowo i przewodniczył Mszy Świętej Radiowej sprawowanej w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie.
 • Złożył wizytę Matce Mirosławie Grunt, Przełożonej Generalnej Zgromadzenia Sióstr Służek NMP Niepokalanej w Mariówce.

18 kwietnia

 • Spotkał się z Panem Marcinem Duszkiem Posłem na Sejm RP i z Panem Profesorem Januszem Kleinrokiem.
 • Spotkał się z Wojewodą Lubelskim Panem Prof. Przemysławem Czarnkiem.

19 kwietnia

 • W Warszawie, w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski, wziął udział w konferencji naukowej pt. „Koncepcja państwa w perspektywie nauczania Kardynała Josepha Ratzingera Benedykta XVI”, organizowanej z okazji Jubileuszu 90. Urodzin.
 • Wziął udział w prezentacji „Opera Omnia” Josepha Ratzingera, tom 4 „Wprowadzenie do chrześcijaństwa” w siedzibie KEP w Warszawie.

20 kwietnia

 • Przewodniczył spotkaniu Kolegium Rektorskiego z Dziekanami poszczególnych Wydziałów KUL.
 • Przewodniczył spotkaniu dotyczącemu współpracy z uniwersytetami w Chinach.

22 kwietnia

 • Wziął udział w Ogólnouniwersyteckiej Pielgrzymce do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach i dokonał zawierzenia Uniwersytetu Bożemu Miłosierdziu.

24 kwietnia

 • Wygłosił słowo na rozpoczęcie konferencji pt. „Finanse publiczne a rozwój gospodarczy” poświęconej Śp. Prof. Zycie Gilowskiej.
 • W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim wygłosił słowo z okazji spotkania z Parlamentarzystami Lubelszczyzny.
 • Spotkał się z byłym Premierem RP, Prezesem Prawa i Sprawiedliwości Panem Jarosławem Kaczyńskim.
 • Spotkał się z uczestnikami konferencji pt. „Finanse publiczne a rozwój gospodarczy” poświęconej Śp. Prof. Zycie Gilowskiej.

25 kwietnia

 • W biurze Knight Frank Polska w Warszawie złożył wizytę Panu Prezesowi Josephowi Borowskiemu.

26 kwietnia

 • W Warszawie wręczył Medal za Zasługi dla KUL Panu inż. Stanisławowi Fijałkowskiemu.

27 kwietnia

 • Przewodniczył obradom Senatu.
 • Wręczył Medal Signum Universitatis emerytowanemu Wykładowcy KUL Ks. Profesorowi Janowi Chwałkowi.
 • Spotkał się z Jego Magnificencją Generałem Piotrem Krawczykiem Rektorem-Komendantem Szkoły Orląt w Dęblinie.
 • Przewodniczył spotkaniu dotyczącemu Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych KUL.
 • Przewodniczył spotkaniu dotyczącemu Studium Wychowania Fizycznego i Sportu KUL.