1 kwietnia

 • W Archikatedrze Lubelskiej wziął udział we Mszy Świętej z udziałem Kapituły Archikatedralnej.

2 kwietnia

 • Wygłosił słowo i przewodniczył Mszy Świętej Radiowej sprawowanej w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie.
 • Złożył wizytę Matce Dr Mirosławie Grunt, Przełożonej Generalnej Zgromadzenia Sióstr Służek NMP Niepokalanej w Mariówce.

10 kwietnia

 • Spotkał się z Wojewodą Lubelskim Panem Prof. Przemysławem Czarnkiem.
 • Przewodniczył Radzie Wydziału Biotechnologii i Nauk o Środowisku.
 • Spotkał się z Panem Dr. Janem Sękiem Dyrektorem Filharmonii Lubelskiej.

11 kwietnia

 • Z TVP Lublin podpisał umowę na realizację filmu o KUL z okazji Jubileuszu 100-lecia.
 • Przewodniczył spotkaniu w sprawie Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli.
 • Przewodniczył obradom Kolegium Rektorskiego.
 • Przewodniczył Radzie Wydziału Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu.
 • W TVP Lublin był gościem programu „To nas dotyczy”.

12 kwietnia

 • Przewodniczył spotkaniu Kolegium Rektorskiego z Dziekanami poszczególnych Wydziałów KUL.
 • Spotkał się z Panią Prof. Gertrudą Uścińską Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 • Wygłosił słowo na rozpoczęcie konferencji „Szara strefa a ubezpieczenia społeczne. Aspekty ekonomiczne, społeczne, etyczne”.
 • Spotkał się z Księdzem Dr hab. Robertem Bielem.
 • Spotkał się z Panią Prof. Teresą Czerwińską Minister Finansów.
 • Przewodniczył uroczystemu nadaniu sali CTW-114 imienia Prof. Zyty Gilowskiej.
 • Spotkał się z Panem Arkadiuszem Jaworowskim Przedstawicielem Zarządu Firmy Suempol w Bielsku Podlaskim.

13 kwietnia

 • Wziął udział w II Narodowym Dniu Czytania Pisma Świętego.
 • Gościł Ambasadora Hiszpanii w Polsce Pana Francisco Javiera Sanabria.
 • Spotkał się z Jego Eminencją Stanisławem Kardynałem Dziwiszem oraz z Metropolitą Lubelskim Jego Ekscelencją Abp. Stanisławem Budzikiem.

14-15 kwietnia

 • Przebywał w delegacji służbowej w Rzeszowie.

15 kwietnia

 • W parafii pw. błogosławionej Karoliny Kózki w Rzeszowie podczas Mszy świętej wygłosił słowo pt. „Równolatek II Rzeczypospolitej. O misji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego”.

16 kwietnia

 • Przewodniczył spotkaniu w sprawie budowy pomnika Księdza Idziego Radziszewskiego założyciela i pierwszego Rektora KUL.
 • Spotkał się z Zespołem Polskiej Komisji Akredytacyjnej dokonującym oceny programowej na kierunku matematyka.
 • Spotkał się z Panem Prof. Waldemarem Paruchem.
 • Przewodniczył Radzie Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli.

17 kwietnia

 • Podpisał umowę dotyczącą współpracy pomiędzy Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II i Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
 • Wziął udział w otwarciu wystawy pt. „KRUS w retrospektywie”.
 • Spotkał się z Panem Tadeuszem Sławeckim Dyrektorem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.
 • Spotkał się z Panem Dariuszem Śladeckim Dyrektorem Domu Polonii w Lublinie.
 • Spotkał się z Księdzem Romanem Knysiem Proboszczem Parafii w Kaniem.

18 kwietnia

 • Spotkał się z Panem Jackiem Podlewskim Członkiem Zarządu Fundacji Potulickiej.
 • Spotkał się z Panią Aleksandrą Klich Zastępcą Redaktora Naczelnego Gazety Wyborczej, z Redaktorem Naczelnym Gazety Wyborczej w Lublinie Panem Pawłem Krysiakiem oraz z Panią redaktor Katarzyną Owczarek.

19 kwietnia

 • Przewodniczył obradom Senatu.
 • Przewodniczył uroczystości wręczenia Papieskiego Orderu Świętego Sylwestra Profesorom Uniwersytetu: Pani Prof. Dorocie Kornas-Biela i Panu Prof. Adamowi Bieli.
 • Przewodniczył obradom Kolegium Rektorskiego.
 • W ramach konferencji naukowej pt. "Litewsko-polsko-ukraińska współpraca wojskowa: wspólna przeszłość, wspólne wyzwania" organizowanej przez Instytut Nauk Politycznych KUL i Brygadę LITPOLUKRBRIG spotkał się z Gen. dyw. pilotem Janem Śliwką, pierwszym zastępcą Dowódcy Generalnego RSZ, Gen. bryg. Zenonem Brzuszko, Dowódcą Litewsko-Polsko-Ukraińskiej Brygady, Panem Vasylem Pavlyukiem, Konsulem Generalnym Ukrainy w Lublinie, Płk Tomasem Masaitisem, Szefem Sztabu Litewskich Wojsk Lądowych.
 • Wziął udział w odsłonięciu płaskorzeźby i tablicy pamiątkowej Konstantego Ostrogskiego Patrona Wielonarodowej Brygady.

20 kwietnia

 • Spotkał się z Panem Lucjuszem Nadbereżnym Prezydentem Stalowej Woli.
 • Wygłosił słowo na otwarcie drugiej części wystawy „Sztuka jest KUL” w Muzeum Zamkowym w Malborku.

23 kwietnia

 • Przebywał w podróży służbowej w Warszawie.

24-30 kwietnia

 • Uczestniczył w Jubileuszowej Pielgrzymce Społeczności Akademickiej KUL do grobu Św. Jana Pawła II.

25 kwietnia

 • Wziął udział w Audiencji generalnej na Placu Św. Piotra w Rzymie.
 • W Papieskiej Akademii Nauk, podczas sesji naukowej wygłosił wykład na temat Jubileuszu 100-lecia KUL.

26 kwietnia

 • Wziął udział we Mszy Świętej sprawowanej przy grobie Św. Jana Pawła II i wygłosił krótkie słowo do uczestników Pielgrzymki Jubileuszowej.
 • Podczas Pielgrzymki Jubileuszowej w Rzymie został przyjęty przez Jego Świątobliwość Benedykta XVI Emerytowanego Papieża.