DIARIUSZ

Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych

z udziałem pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

kwiecień  2018 r.

 

4-7 kwietnia 2018 r. – w trakcie odbywającej się na Cyprze Międzynarodwej Konfencji Naukowej pt. Le strtutture organizative delle Chiese orientali cattoliche ks. dr hab. dr hc Leszek Adamowicz wygłosił referat pt. L’Amministrazione apostolica di Łemkowszczyzna. L'aspetti canonici.

 

15 kwietnia 2018 r. podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Tłumaczenie czy interpretacja rzymskich tekstów prawniczych połączonej z wręczeniem księgi poświęconej śp. prof. Januszowi Sondlowi, zorganizowanej w Suchej Beskidzkiej przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, referat wygłosiła dr Bożena Czech-Jezierska pt. Chrześcijański humanitaryzm czy ekonomiczna konieczność - tłumaczenie oraz interpretacja „favor libertatis”.

 

15-17 kwietnia 2018 r. – w trakcie odbywającej się w Łańcucie Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w jednostkach samorządu terytorialnego, zorganizowanej przez Katedrę Prawa Publicznego, Zakład Prawa Finansowego i Zakład Prawa Policyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Stowarzyszenie Ius Publicum, dr hab. Marcin Szewczak wygłosił referat pt. Rola jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zapewnienia ochrony przed Afrykańskim Pomorem Świń.

 

17 kwietnia 2018 r. – odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Andrzeja Piwowarskiego pt. Prawo człowieka do rozsądnego terminu rozpoznania sprawy a przewlekłość postępowania cywilnego. Promotor: ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL, recenzenci: prof. dr hab. Bożena Gronowska z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz dr hab. Maciej Szpunar, prof. UŚ.

 

18 kwietnia 2018 r. – dr hab. Anna Tunia, prof. KUL wygłosiła referat pt. Integralność religijna kierownika USC a rzeczywistość prawna podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Integralność religijna w praktyce zawodowej. Aspekty prawne i etyczne. Konferencja została zorganizowana w Rzeszowie przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Instytut Teologiczno-Pastoralny im. św. J.S. Pelczara w Rzeszowie.

 

18-19 kwietnia 2018 r. – w Kijowie (Ukraina) podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej „Ukraina i świat: teoretyczne i praktyczne aspekty działalności w dziedzinie stosunków międzynarodowych”, zorganizowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy, Ministerstwo Kultury Ukrainy, Kijowski Narodowy Uniwersytet Kultury i Sztuk Pięknych referaty wygłosili m. in.: ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL pt. Zadania Kościoła i państwa w służbie człowiekowi. Wybrane zagadnienia, dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL pt. Prawo rzymskie jako dyrektywa interpretacyjna w Decisiones Lituanicae Piotra Rozjusza, dr hab. Waldemar Bednaruk, prof. KUL pt. Czynniki wpływające na ilość pożarów w Polsce czasów wielkiego kryzysu gospodarczego, dr Agnieszka Romanko pt. System państw świeckich na przykładzie wybranych państw europejskich oraz dr Judyta Dworas- Kulik wygłaszając referat pt. Przywilej morski w Polsce w okresie międzywojennym na tle porównawczym.

 

20-21 kwietnia 2018 r. – w trakcie odbywającego się w Lublinie II Międzynarodowego Sympozjum Naukowego pt. Kazimierz Dąbrowski i Jego dzieło we współczesnej psychologii, zorganizowanego przez Katedrę Psychologii Rozwojowej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, dr Iwona Bień-Węgłowska wygłosiła referat pt. Rola biegłego psychologa w przygotowaniu prognozy kryminologiczno-społecznej skazanego.

 

24 kwietnia 2018 r. – odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Ewy Respond pt. Prawa społeczne dziecka w polskim porządku prawnym. Promotor: dr hab. Elżbieta Szczot, prof. KUL, recenzenci: dr hab. Zbigniew Cieślak, prof. UKSW oraz ks. prof. dr hab. Juliusz Ryszard Sztychmiler z Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego.

 

24 kwietnia 2018 r. – dr hab. Anna Tunia, prof. KUL wygłosiła referat pt. Zakres współpracy organów procesowych w postępowaniu w sprawach o wykroczenia podczas odbywającej się w Olsztynie Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Współpraca sądów w zakresie dowodzenia. Konferencja została zorganizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

24 kwietnia 2018 r. – odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Moniki Grzyb pt. Uznawalność małżeństw zawieranych w gminach żydowskich w prawie polskim i kanonicznym. Promotor: ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski, recenzenci: ks. dr hab. Robert Kantor, prof. UP JP II w Krakowie oraz ks. dr hab. Piotr Steczkowski, prof. URz.

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 13.04.2019, godz. 11:25 - Adam Jankowski