6 kwietnia 

  • W kościele akademickim odprawił Mszę Św. Wieczerzy Pańskiej. 

13 kwietnia 

  • W Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie odprawił Mszę Św. Radiową i wygłosił homilię. 

19 kwietnia 

  • W kościele akademickim odprawił Mszę Św., sprawowaną w intencji Darczyńców, którzy dołączyli do zainicjowanej przez KUL akcji „Jazda z Pomocą”, podjętej w celu wsparcia działalności Szpitala im. Jana Bożego w Lublinie. 

23 kwietnia 

  • Przewodniczył obradom Senatu przeprowadzonym on-line. 
  • Przekazał Dyrektorowi Szpitala im. Jana Bożego w Lublinie samochód zakupiony dzięki akcji „Jazda z Pomocą”. 

24 kwietnia 

  • Przewodniczył posiedzeniu seminarium doktoranckiego przeprowadzonemu on-line. 

30 kwietnia 

  • Przewodniczył posiedzeniu z Dziekanami Wydziałów KUL przeprowadzonemu on-line.